184  

việc làm khu cong nghiep pho noi tại Hưng Yên

  

Tuyển Nhân Viên Vệ Sinh Làm Việc Tại Khu Công Nghiệp Dệt Phố Nối

Hưng Yên

Nhân Viên Phụ Trách Marketing Tại Kcn Phố Nối

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

CONG TY TNHH THUONG MAI MY VIET - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

PHÓ PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Hà Nội - Hưng Yên

Phó Phòng Kế Hoạch

Hưng Yên

Phó Phòng Marketing

Hưng Yên

Tuyển Gấp Nhân Viên Bán Hàng Tại Cửa Hàng (thành Phố Hưng Yên)

Hưng Yên - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Vật Tư

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Kinh Doanh

Hưng Yên - 1.300-1.500 $ một tháng

Phó Phòng An Toàn Môi Trường

Hưng Yên

Phó Quản Đốc Phân Xưởng Cơ Điện

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Phó Phòng Xuất Nhập Khẩu

Hưng Yên

PHÓ PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Tap Doan Tecomen - Hưng Yên

PHÓ PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Tap Doan Tecomen - Hưng Yên

Phó Phòng Nhân Sự

Hưng Yên

PHÓ PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Hưng Yên

Nam Công Nhân Vận Hành Máy

Hưng Yên - 3.600.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Điện

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>