154  

việc làm khu cong nghiep pho noi tại Hưng Yên

  

Tuyển nhân viên thu cước tại TT Văn Giang, Khoái Châu, Phố Nôi

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh Công Ty Thành Viên

Hưng Yên

Nhân Viên Hỗ Trợ Kho Thời Vụ - Khu Vực Hưng Yên

Hưng Yên

Homcredit Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Khu Vực Hưng Yên, Nghệ An

Nghệ An - Hưng Yên - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - *** Chuyên Viên Hệ Thống ISO

Cong Ty Co Phan GreenFeed Viet Nam - Chi Nhanh - Hưng Yên

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Chuyên Viên QA

Cong Ty Co Phan GreenFeed Viet Nam - Chi Nhanh - Hưng Yên

Phó phòng Hành chính

Cong ty TNHH Cong Nghiep Vina Pioneer - Hưng Yên

Phó giám đốc sản xuất

Cong ty Co phan Cong nghiep Vinh Tuong - Vinh - Hưng Yên

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Phó Giám Đốc Sản Xuất

Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Vinh Tuong - Vinh - Hưng Yên

Phó Giám Đốc Trung Tâm Điện Máy

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hưng Yên

Phó quản đốc nhà máy sơn

Cong ty co phan Nhat Ban - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lao động thời vụ, lao động phổ thông

Cong Ty TNHH Dong Hung HY - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Hà Nội - Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Vinh - Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hà Nội - Hưng Yên

Phó Phòng Kỹ Thuật

Hưng Yên

Phó Phòng QC

Hưng Yên

Phó Phòng Xuất Nhập Khẩu

Hưng Yên

Lao Động Thời Vụ, Lao Động Phổ Thông

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó Phòng QC

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>