Việc làm khu cong nghiep pho noi tại Hưng Yên

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 171 việc làm  

Tuyển Nhân Viên Vệ Sinh Làm Việc Tại Khu Công Nghiệp Dệt Phố Nối

Hưng Yên

Nhân Viên Kinh Doanh (Sale) - Khu Vực Miền Bắc

Cong Ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh - Hưng Yên

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

Hưng Yên

Trưởng - Phó Phòng Quản Lý Sản Xuất

Hưng Yên

Phó Phòng Kế Hoạch

Hưng Yên

Phó Quản Đốc

Hưng Yên

Lao Động Phổ Thông

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Hưng Yên

Phó Phòng An Toàn Môi Trường

Hưng Yên

Phó Phòng Kỹ Thuật

Hưng Yên

Lao Động Phổ Thông

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Nhân Sự

Hưng Yên

Công Nhân Cân Thuốc Nhuộm

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế Toán Công Nợ

Hưng Yên

Nam Công Nhân Vận Hành Máy

Hưng Yên - 3.600.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Marketing, Công Thức

Hưng Yên

Công Nhân Vận Hành Máy

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Gia Công Cơ Khí ( Tiện, Phay)

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân May

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>