282  

việc làm khu cong nghiep pho noi tại Hưng Yên

  

Quản lý sản xuất tại KCN Phố Nối. 10

Cong ty TNHH CN Vina Pioneer - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất tại KCN Phố Nối

Cong ty TNHH CN Vina Pioneer - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Công nhân cắt may công nghiệp 12

Xi nghiep may xuat khau Yen My - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vệ sinh công nghiệp 03

Cong ty TNHH ADEN Services Viet Nam - Chi nhanh - Hưng Yên

Công nhân phổ thông

Cong ty CP DT SX va TM Hong Phuc - Hưng Yên

Lái xe Khu vực Gia Lâm, Vĩnh Tuy, Hưng Yên

Cong ty Taxi Group - Vinh - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng/Phó phòng kinh doanh

Cong ty TNHH CN Vina Pioneer - Hà Nội - Hưng Yên

Trưởng/Phó phòng kinh doanh 09

Cong ty TNHH CN Vina Pioneer - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Lao Động Phổ Thông

Cong ty TNHH Viet Duc - Hưng Yên

Phó giám đốc cung ứng (1500USD)

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Hưng Yên

Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh

Hưng Yên

Phó phòng kế toán 10

Tap doan Hoang Phat - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Quản Đốc Xưởng Sơn

Tap Doan Austdoor - Hưng Yên

Phó giám đốc cung ứng 01

MasterStreets Group - Hưng Yên

Phó Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

Trưởng/phó phòng hành chính - nhân sự nhà máy Kangaroo ở Hưng Yên

Tap doan Kangaroo - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng/phó phòng hành chính - nhân sự chi nhánh

Tap doan Kangaroo - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Kỹ Thuật

Hưng Yên

Phó quản đốc xưởng nhựa

VPS Applied Science Co. ltd - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kiểm soát nội bộ 22

Cong ty CP Dau tu XNK Thuan Phat - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>