14  

việc làm khu cong nghiep luong son tại Hòa Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên Kinh doanh Hòa Bình, Sơn La và Phú Thọ

Bioseed Viet Nam - Phú Thọ - Hòa Bình

Sub-leader (tổ Phó) Bộ Phận Gia Công

Hòa Bình

Công Ty TNHH Tongwei Hòa Bình Tuyển Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Tongwei Hoa Binh - Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thức ăn chăn nuôi (10 -15 triệu /1 tháng)

Cong ty TNHH Tongwei Hoa Binh - Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe văn phòng

Cong ty Co phan Dong Duong - Hà Nội - Hòa Bình

Nhân Viên IT Phần Cứng

Hòa Bình

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình

Tuyển Quản lý giám sát

Hòa Bình

Tuyển Quản lý giám sát

Hòa Bình

QA Executive/Quản Lý Bộ Phận QA

Hòa Bình