21  

việc làm khu cong nghiep luong son tại Hòa Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng Điện Gia Dụng (Khu Vực Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên)

Hòa Bình - Điện Biên

Công nghệ thông tin - Kiến Trúc Sư

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG NOI THAT - Hòa Bình

Công nghệ thông tin - Chuyên Viên Thiết Kế 3D

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG NOI THAT - Hòa Bình

Kiến trúc/Nội thất - Kiến Trúc Sư

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG NOI THAT - Hòa Bình

Kiến trúc/Nội thất - Chuyên Viên Thiết Kế 3D

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG NOI THAT - Hòa Bình

Trưởng phòng Kế toán 26

Cong ty CNPLUSVINA - Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Văn Phòng Sử Dụng Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Nissin Manufacturing Viet Nam - Hòa Bình

Bất động sản - Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

CONG TY CO PHAN DIA OC LONG DIEN - Hòa Bình - 10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình

Tổ Trưởng - Giám Sát Chuyền May

Hòa Bình

Nhân Viên Văn Phòng Sử Dụng Tiếng Nhật

Hòa Bình

Nhân Viên Văn Phòng Sử Dụng Tiếng Nhật

Hòa Bình

Nhân Viên Văn Phòng Sử Dụng Tiếng Nhật

Hòa Bình

Nhân Viên Kinh Doanh

Hòa Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Marketing

Hòa Bình - 3.000.000₫ một tháng

Quản Lý/Giám sát mẫu - pattern (CAD)

Hòa Bình

Nhân Viên Kinh Doanh

Hòa Bình

Nhân Viên Đứng Máy Nhựa

Hòa Bình

Nhân Viên Đứng Máy Đúc

Hòa Bình - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Hòa Bình

trang:     1 | 2    >>