16  

việc làm khu cong nghiep luong son tại Hòa Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kinh Doanh Địa Bàn Hòa Bình, Sơn La Và Phú Thọ

Phú Thọ - Hòa Bình

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Lao Động Phổ Thông Nữ, Lương Cao, Chế Độ Tốt

DNTN Dich vu HUONG SON - Hòa Bình

Công Ty TNHH Tongwei Hòa Bình Tuyển Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe văn phòng

Cong ty Co phan Dong Duong - Hà Nội - Hòa Bình

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT (HÒA BÌNH)

Hòa Bình

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Hòa Bình - 800-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm Cháo Sen Bát Bảo

Hòa Bình

Prodution Planner - Supervisor

Hòa Bình

Planning - Submat - Merchandising Assistant

Hòa Bình

Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình

Tuyển Quản lý giám sát

Hòa Bình

Tuyển Quản lý giám sát

Hòa Bình