Việc làm khu cong nghiep luong son tại Hòa Bình

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 32 việc làm  

Nhân Viên Kinh Doanh Địa Bàn Hòa Bình, Sơn La Và Phú Thọ

Phú Thọ - Hòa Bình

( Tuyển Gấp) Trưởng Khu Vực các tỉnh Miền Bắc ( Hòa Bình, Điện Biên )

Hòa Bình - Điện Biên

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Hòa Bình

Hòa Bình

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Hòa Bình

Hòa Bình - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Các Tỉnh Khu Vực Miền Bắc

Hải Phòng - Hòa Bình

Phiên dịch tiếng Trung (lương 8 - 15 triệu)

Tat ca Muc luong - Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công Ty TNHH Tongwei Hòa Bình Tuyển Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư MEP

Hòa Bình

Kỹ Sư MEP

Hòa Bình

Giám Sát Nước

Hòa Bình - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm QS

Hòa Bình

Trưởng Nhóm QS

Hòa Bình

Giám Sát Nước

Hòa Bình - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện

Hòa Bình

Giám Sát Điện

Hòa Bình

Trưởng Nhóm QS

Hòa Bình

Giám Sát Điện

Hòa Bình

Kỹ Sư Điện

Hòa Bình

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình

trang:     1 | 2    >>