28  

việc làm khu cong nghiep luong son tại Hòa Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý TDV khu vực Sơn Tây - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên

Cong ty Co phan Duoc pham ECO (eco pharma J.S.C) - Điện Biên - Hòa Bình - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Địa Bàn Hòa Bình, Sơn La Và Phú Thọ

Phú Thọ - Hòa Bình

Công Ty TNHH Tongwei Hòa Bình Tuyển Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty co phan quoc te son Ha - chi - Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kế toán sản xuất

Cong ty CP VLXD Toan Cau Hoa Binh - Hòa Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế toán

Cong ty CP VLXD Toan Cau Hoa Binh - Hòa Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Tongwei Hoa Binh - Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe văn phòng

Cong ty Co phan Dong Duong - Hà Nội - Hòa Bình

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Tongwei Hoa Binh - Hòa Bình

Phiên dịch tiếng Trung làm việc tại Hòa Bình, Hải Dương

Cong ty TNHH Tongwei Hoa Binh - Hải Dương - Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Tongwei Hoa Binh - Hòa Bình

Biên - Phiên dịch tiếng Trung làm việc tại Hòa Bình, Hải Dương

Cong ty TNHH Tongwei Hoa Binh - Hải Dương - Hòa Bình

Phiên dịch tiếng Trung làm việc tại Hòa Bình, Hải Dương

Cong ty TNHH Tongwei Hoa Binh - Hải Dương - Hòa Bình

Nhân Viên Văn Phòng Sử Dụng Tiếng Nhật

Hòa Bình

Nhân Viên Văn Phòng Sử Dụng Tiếng Nhật

Hòa Bình

Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình

Quản Lí Sản Xuất

Hòa Bình

Nhân Viên Văn Phòng Sử Dụng Tiếng Nhật

Hà Nội - Hòa Bình - 1.000 $ một tháng

Nhân viên Bàn - Nam 06

Nha hang tiec cuoi Hoa Binh - Hà Nội - Hòa Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Chuyền May

Hòa Bình

trang:     1 | 2    >>