52  

việc làm khu cong nghiep hoa phu tại Vĩnh Long

  

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tuyển Trình Dược Viên Khu Vực Tỉnh Vĩnh Long

CONG TY TNHH AN VY MIEN NAM - Vĩnh Long

Dệt may - Công Nhân May Công Nghiệp

CONG TY TNHH BOHSING - Vĩnh Long - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân May Công Nghiệp

Vĩnh Long - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân May Công Nghiệp

Vĩnh Long - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh (Kỹ Sư Nông Nghiệp)

Vĩnh Long - Tiền Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Vĩnh Long

Chỉ huy trưởng công trình( gấp) 03

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Cat Tuong - Vĩnh Long

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Sơ Đồ - Rập

CONG TY TNHH BOHSING - Vĩnh Long

Công nghệ thông tin - Trainer Vĩnh Long

CONG TY TNHH MTV KHOA HOC & KY THUAT OPPO - Vĩnh Long

Cộng tác viên online

Vĩnh Long - 2.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản gia ( Ngành nuôi trồng) 10

Cong ty TNHH TM-DV-XNK Le Thanh - Vĩnh Long

Đại Diện Tiêu Thụ II (Nam Bộ) 20

Cong Ty TNHH Nha May Bia Viet Nam - Vĩnh Long

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuât Nhập Khẩu

CONG TY TNHH BOHSING - Vĩnh Long

Dệt may - Nhân Viên Xuât Nhập Khẩu

CONG TY TNHH BOHSING - Vĩnh Long

Dệt may - Nhân Viên Sơ Đồ - Rập

CONG TY TNHH BOHSING - Vĩnh Long

Dệt may - Nhân Viên Sinh Quản

CONG TY TNHH BOHSING - Vĩnh Long

Ngoại ngữ - Nhân Viên Sinh Quản

CONG TY TNHH BOHSING - Vĩnh Long

Dệt may - Nhân Viên Phòng Khai Thác Mẫu

CONG TY TNHH BOHSING - Vĩnh Long

Dệt may - Nhân Viên Đào Tạo Quản Lý Sản Xuất

CONG TY TNHH BOHSING - Vĩnh Long

Thực phẩm/DV ăn uống - Tuyển Đầu Bếp

CONG TY TNHH BOHSING - Vĩnh Long

trang:     1 | 2 | 3    >>