15  

việc làm khu cong nghiep hoa phu tại Vĩnh Long

  

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Khu Vực Vĩnh Long - Tiền Giang

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Vĩnh Long - Tiền Giang

Sinh Viên Mới Tốt Nghiệp Ngành Dệt May

Vĩnh Long

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Vận Hành Máy Chế Biến Gỗ

Cty CP San Xuat Kinh Doanh XNK Vinh Long - Vĩnh Long

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Công Nhân Vận Hành Máy Chế Biến Gỗ

Cty CP San Xuat Kinh Doanh XNK Vinh Long - Vĩnh Long

Phó quản đốc xưởng may

Cong ty CP Dẹt may - DT - TM Thành - Vĩnh Long

Tổ trưởng chuyền may

Cong ty CP Dẹt may - DT - TM Thành - Vĩnh Long

Phó Giám Đốc Kinh Doanh

Vĩnh Long

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Kỹ Thuật Viên Vận Hành Bảo Trì Máy

Cty CP XNK Vinh Long - Vĩnh Long

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Chuyên Viên Đánh Giá Nội Bộ (auditor)

Cty CP XNK Vinh Long - Vĩnh Long

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Chuyên Viên Đánh Giá Nội Bộ (auditor)

Cty CP XNK Vinh Long - Vĩnh Long

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Thuật Viên Vận Hành Bảo Trì Máy

Cty CP XNK Vinh Long - Vĩnh Long

Kế Toán Trưởng - Vĩnh Long

Vĩnh Long - 15.000.000-18.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự - Tiền Lương

Vĩnh Long

Nhân Viên Phát Triển Mặt Bằng Kinh Doanh

Vĩnh Long

Quản Lý Siêu Thị (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Vĩnh Long