16  

việc làm khu cong nghiep hoa phu tại Vĩnh Long

  

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Khu Vực Vĩnh Long

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Vĩnh Long

Sinh Viên Mới Tốt Nghiệp Ngành Dệt May

Vĩnh Long

Phó Quản Đốc Xưởng May Phụ Trách Kỹ Thuật (Làm việc tại Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Phó Quản Đốc Xưởng May Phụ Trách Kế Hoạch (Làm việc tại Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Vận Hành Máy Chế Biến Gỗ

Cty CP San Xuat Kinh Doanh XNK Vinh Long - Vĩnh Long

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Công Nhân Vận Hành Máy Chế Biến Gỗ

Cty CP San Xuat Kinh Doanh XNK Vinh Long - Vĩnh Long

Fpt Telecom Tuyển Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Vĩnh Long

Vĩnh Long

Phó Giám Đốc Kinh Doanh

Vĩnh Long

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Kỹ Thuật Viên Vận Hành Bảo Trì Máy

Cty CP XNK Vinh Long - Vĩnh Long

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Chuyên Viên Đánh Giá Nội Bộ (auditor)

Cty CP XNK Vinh Long - Vĩnh Long

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Chuyên Viên Đánh Giá Nội Bộ (auditor)

Cty CP XNK Vinh Long - Vĩnh Long

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Thuật Viên Vận Hành Bảo Trì Máy

Cty CP XNK Vinh Long - Vĩnh Long

Kế Toán Trưởng - Vĩnh Long

Vĩnh Long - 15.000.000-18.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự - Tiền Lương

Vĩnh Long

Quản Lý Siêu Thị (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Nhân Viên Phát Triển Mặt Bằng Kinh Doanh

Vĩnh Long