99  

việc làm khu cong nghiep giay da tại Thanh Hóa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cán Bộ Quản Lý Giầy

Thanh Hóa

Giám Sát Bán Hàng Kênh ETC khu vực Thanh Hóa

Cong Ty Co Phan MERAP GROUP - Thanh Hóa

Giám Sát Bán Hàng Kênh ETC khu vực Thanh Hóa 19

Cong Ty Co Phan MERAP GROUP - Thanh Hóa

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc Khu Vực Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa

Cong ty CP Duoc Pham Long Thinh - Nghệ An - Thanh Hóa

Giám Sát Bán Hàng Kênh ETC khu vực Thanh Hóa

Thanh Hóa - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Khu Vực

Thanh Hóa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Otc Khu Vực Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa

Nghệ An - Thanh Hóa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Công Nghệ 26

Cong Ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh - Thanh Hóa

Công Nhân Vận Hành, Sửa Chữa Điện / Cơ 26

Cong Ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh - Thanh Hóa

Cán bộ kỹ thuật thi công 26

Cong ty co phan Xay dung va Thuong mai Dai - Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân Cơ khí làm việc tại công trình LD Nghi Sơn, Thanh Hoá

Cong ty co phan Co khi lap may LILAMA - Thanh Hóa

Công nhân - nhà máy Hà Long

Cong ty lien doanh VINASTONE - Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân - nhà máy Hà Long

Cong ty lien doanh VINASTONE - Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cán bộ kỹ thuật thi công

Thanh Hóa - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cán bộ kỹ thuật thi công

Thanh Hóa - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Quản Lý Thi Công

Thanh Hóa

Cán Bộ Quản Lý Thi Công

Thanh Hóa

Tuyển Dụng Công nhân kỹ thuật Điện - Cơ khí - Sắt Hàn

Thanh Hóa - 6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Công Trình

Thanh Hóa

Thủ Kho Công Trình

Thanh Hóa

trang:     1 | 2 | 3    >>