39  

việc làm khu cong nghiep do son tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

NV Thu Cước tại Đồ Sơn (Hải Phòng) 05

FPT Telecom - Hải Phòng

NV Thu Cước tại Đồ Sơn (Hải Phòng)

FPT Telecom - Hải Phòng

Tuyển công nhân kỹ thuật cơ điện

Hải Phòng

Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Co phan Cong nghiep Vinh Tuong - Hải Phòng - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Co phan Cong nghiep Vinh Tuong - Hải Phòng - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Co phan Cong nghiep Vinh Tuong - Hải Phòng - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Co phan Cong nghiep Vinh Tuong - Hải Phòng - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Co phan Cong nghiep Vinh Tuong - Hải Phòng - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Co phan Cong nghiep Vinh Tuong - Hải Phòng - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Co phan Cong nghiep Vinh Tuong - Hải Phòng - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Co phan Cong nghiep Vinh Tuong - Hải Phòng - 5.000.000₫ một tháng

Cửa Hàng Trưởng/Nhân Viên Bán Hàng 29

Cong Ty TNHH Estelle Viet Nam - Hải Phòng - Bình Dương

Lái xe bằng C 25

Cong ty Co phan Phuc Loc - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Trung tam V Mobifone - Cong ty thong tin di - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên

Cong ty Co Phan Garena Vietnam - Hải Phòng

Kỹ sư kinh tế xây dựng, trắc đạc 21

Cong ty Co phan Phuc Loc Hai Phong - Hà Nội - Hải Phòng

Nhân viên chứng từ, sales logistics 18

Cong ty TNHH Nguyen Dang Viet Nam - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Cong ty TNHH Sinchi Viet Nam - Hải Phòng - 8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

CONG TY CO PHAN THUONG MAI CO KHI TAN THANH - Đà Nẵng - Hải Phòng

trang:     1 | 2    >>