93  

việc làm khu cong nghiep do son tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thợ Sơn - Khu Vực Wtg (painter Contractor)

Hải Phòng

Trình Dược Viên Khu Vực

Đà Nẵng - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân

Cong ty CP XD_TM Viet Phuoc - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân làm việc tại công đoạn phun nhựa

Hải Phòng - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty CP son SPANYC - Hà Nội - Hải Phòng

Nhân viên cơ điện

Cong ty CP Son Hai Phong so 2 - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Tu van dao tao va giai phap - Hải Phòng

Giám sát kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Hành Sản Phẩm Chi Nhánh Hải Phòng, Việt Trì

Cong Ty TNHH Taka Viet Nam - Hải Phòng - Việt Trì - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Co Phan DAISY Quoc Te - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh

Cong ty Co Phan DAISY Quoc Te - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>