353  

việc làm khu cong nghiep dien tu tại Bắc Ninh

  

Công Nhân Nhà Máy Sản Xuất Khu Công Nghiệp Bắc Ninh

Cong ty TNHH tuyen dung Long Hanh - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Khu Công Nghiệp

Bắc Ninh

Đại diện thương mại khu vực Bắc Ninh

Cong ty TNHH Thuong Mai KG Viet Nam - Bắc Ninh

Đại diện thương mại khu vực Bắc Ninh 26

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Bắc Ninh

Đại diện thương mại khu vực Hải Dương, Bắc Ninh

Cong ty TNHH Thuong Mai KG Viet Nam - Hải Dương - Bắc Ninh

Đại diện thương mại khu vực Bă'c Ninh

Cong ty TNHH Thuong Mai KG Viet Nam - Bắc Ninh

Đại Diện Thương Mại Khu Vực Bắc Ninh

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Đại Diện Thương Mại Khu Vực Hải Dương, Bắc Ninh

Hải Dương - Bắc Ninh

Giám Sát Vệ Sinh Công Nghiệp tại Bắc Ninh, Thái Nguyên

Cong ty TNHH Dich Vu an uong Ba Sao - Thái Nguyên - Bắc Ninh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Quản Lý Kho ( Tiếng Trung Hoặc Tiếng Anh)

Cong Ty TNHH M&C Electronics Vina - Bắc Ninh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Mua Hàng (biết Tiếng Anh)

Cong Ty TNHH M&C Electronics Vina - Bắc Ninh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Purchasing Staff

Hansol Electronics Vietnam Co.,ltd - Bắc Ninh

Công nhân kỹ thuật điện - cơ khí 04

Cong ty CP Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Công nhân bảo dưỡng cơ khí/ điện 27

Jebsen Jessen Packaging Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Kỹ Thuật Điện

Bắc Ninh

Tuyển Dụng Đào Tạo Công Nhân Cơ Khí, Hàn, Điện

Hà Nội - Bắc Ninh

Công Nhân Kỹ Thuật Điện

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân quản ly' vật tư 04

Cong ty TNHH KST VINA - Bắc Ninh

Công Ty Tư Vấn Du Học Quốc Tế Vina Educo

Bắc Ninh - 1.500-2.300 $ một tháng

Giám đốc bán hàng khu vực miền Bắc

Cong ty phat trien cong nghiep Dai Duong - Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>