318  

việc làm khu cong nghiep dien tu tại Bắc Ninh

  

Nhân viên kinh doanh que hàn công nghiệp 30

Cong ty TNHH san xuat que han Dai Tay Duong - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thợ hàn thiếc, bản mạch điện tử 09

Cong ty CP XNK Hoa An - Bắc Ninh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Phòng Thiết Bị

Cong Ty TNHH OGINO Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ Sư Điện - Điện Tử, Cơ Điện Tử - Lĩnh Vực Robot

Bắc Ninh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kinh Doanh (3 Người Ở Bắc Ninh)

Bắc Ninh

Kỹ sư điện tử

Bắc Ninh

Công Nhân Cơ Điện

Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám đốc bán hàng khu vực miền Bắc

Cong ty phat trien cong nghiep Dai Duong - Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám đốc bán hàng khu vực miền Bắc

Cong ty phat trien cong nghiep Dai Duong - Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám đốc bán hàng khu vực

Cong ty phat trien cong nghiep Dai Duong - Bắc Ninh

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh_ Sales Assistant_ Khu vực Đồng Bằng Sông Hồng

Cong Ty TNHH MTV Tai Chinh PPF Vietnam - Bắc Ninh

Trình dược viên khu vực Bắc Ninh 01

Cong Ty CPTM Va Duoc Pham An Binh - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng siêu thị khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang

Cong ty TNHH Thuong Mai KG Viet Nam - Bắc Ninh - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng siêu thị khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội

Cong ty TNHH Thuong Mai KG Viet Nam - Hà Nội - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng siêu thị khu vực Bắc Ninh

Cong ty TNHH Thuong Mai KG Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý điều hành khu vực (tuyển gấp)

Cong ty TNHH ADEN Services Viet Nam - Chi nhanh - Hà Nội - Bắc Ninh

Giám sát bán hàng khu vực Bắc Giang - Bắc Ninh

Cong ty Co phan Vital - Bắc Ninh - Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh khu vực Bắc Ninh và Bắc Giang

Cong ty Co phan Thuong mai Hoang Bach - Bắc Ninh - Bắc Giang

Quản Lý Điều Hành Khu Vực (tuyển Gấp)

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh (khu Vực Bắc Ninh)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>