493  

việc làm khu cong nghiep dai dong tại Bắc Ninh

  

Tuyển lai xe tải gấp (khu cn Đại Đồng-Hoàn Sơn)

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Đại diện thương mại khu vực Bắc Ninh

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Đại Diện Thương Mại Khu Vực Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bếp trưởng, bếp phó bếp ăn công nghiệp 07

Cong ty TNHH ADEN Services Viet Nam - Chi nhanh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Vệ Sinh Công Nghiệp tại Bắc Ninh, Thái Nguyên

Cong ty TNHH Dich vu an uong Ba Sao - Thái Nguyên - Bắc Ninh

Quản lý dịch vụ Canteen (bếp ăn Công nghiệp)

Cong ty TNHH Dich vu an uong Ba Sao - Bắc Ninh

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Sư Chế Tạo Máy

Cong Ty TNHH Nha Nuoc MTV Co Khi Ha Noi - Bắc Ninh

Công nhân và lao động phổ thông

Cong ty CP Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Giám sát kinh doanh khu vực 12

Cong ty co phan Daisy Quoc te - Bắc Ninh

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Team leader khu vực phía bắc 16

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Bắc Ninh

Quản lý bán hàng khu vực 14

Cong ty TNHH MTV NGK Viet Duc - Bắc Ninh

Giám sát kinh doanh khu vực

Cong ty co phan Daisy Quoc te - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC khu vực phía Bắc 07

Cong ty Co phan Kinh doanh Duoc pham Chau Au - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Bắc Ninh - Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Đại diện bán hàng Bắc Ninh 29

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư điện, tự động hóa 24

Cong ty Co phan Cap Dien - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư tự động hóa 14

Cong ty CP tu van thiet ke va xay dung - Bắc Ninh

Kỹ sư an toàn lao động

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>