286  

việc làm khu cong nghiep dai dong tại Bắc Ninh

  

TUYỂN CÔNG NHÂN NHÀ MÁY - KHU CN ĐẠI ĐỒNG - HOÀN SƠN

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Đại diện thương mại khu vực Bắc Ninh

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Miền Bắc Và Miền Nam

Bắc Ninh

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Miền Bắc Và Miền Nam

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Địa Bàn Tỉnh Thuộc Khu Vực Phía Bắc

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Địa Bàn Tỉnh Thuộc Khu Vực Phía Bắc

Bắc Ninh

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực (Miền Bắc)

Bắc Ninh

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực (Miền Bắc)

Bắc Ninh

Thư ký Giám đốc khu vực miền Nam

Hà Nội - Bắc Ninh

Chuyên viên chính/Chuyên viên Kiểm soát tín dụng khu vực - Khối Kiểm soát

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực

Bắc Ninh

Đại Diện Thương Mại Kiêm Nhân Viên Tư Vấn Sơn Nước

Cong ty 4 Oranges Co. ltd - Bắc Ninh - 4.000.000₫ một tháng

Đại Diện Thương Mại Kiêm Nhân Viên Tư Vấn Sơn Nước

Cong ty 4 Oranges Co. ltd - Bắc Ninh - 4.000.000₫ một tháng

Chuyên viên Ngân hàng hàng ngày và thị trường đại chúng

Hà Nội - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Đại Diện

Bắc Ninh - Hải Phòng

Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Cong ty TNHH DV Bao ve Bach Dang Giang - Hà Nội - Bắc Ninh

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn (RM) tại Chi nhánh

Hà Nội - Bắc Ninh

Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Chính sách sản phẩm

Hà Nội - Bắc Ninh

Giám đốc Trung tâm Phát triển & Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp - Khối KHDN

Hà Nội - Bắc Ninh

Chuyên viên quản lý quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Hà Nội - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>