177  

việc làm khu cong nghiep dai an tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thợ Cơ Điện (Điện Công Nghiệp)

Hưng Yên - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực tỉnh Hưng Yên 24

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Hưng Yên

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực tỉnh Hưng Yên

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Hưng Yên

Giám Sát Kho / Warehouse Supervisor Khu Vực Tỉnh Hưng Yên 25

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Hưng Yên

Giám Sát Kho / Warehouse Supervisor Khu Vực Tỉnh Hưng Yên

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Hưng Yên

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Hưng Yên

Hưng Yên

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh

Chi Nhanh Cong Ty TNHH Hong Trien - Hưng Yên

Công nhân cơ khí

Cong ty Co phan Thuong mai, Tu van va Xay - Hưng Yên

Công nhân có tay nghề 17

Cong Ty Co Phan Inox Hoa Binh - Hưng Yên - Hòa Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân tổ hoàn thiện 15

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thep Hoa Phat - Hưng Yên

Công nhân kỹ thuật 15

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thep Hoa Phat - Hưng Yên

Thao tác viên - Công nhân sản xuất 03

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên

Công nhân Doa khuân 26

Cong ty Co phan Kim Tin Hung Yen - Hưng Yên

Công nhân

Cong ty Co Phan Thuong Mai Va Phat Trien Tam - Hưng Yên - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Kỹ sư công nghệ hoá

Cong ty TNHH Phuc Ha - Hưng Yên

Công nhân gia công cơ khí

Cong ty CP Niaki - Hưng Yên

Kỹ sư công nghệ sản xuất; Công nhân gia công cơ khí

Cong ty CP Niaki - Hưng Yên

Tuyển công nhân may

Cong Ty Co Phan Quoc Te TM Song Hong - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>