268  

việc làm khu cong nghiep dai an tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Đại diện thương mại tại khu vực Hưng Yên

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Đại Diện Thương Mại Khu Vực Hưng Yên

Hưng Yên

Quản lý trang trại khu vực phía bắc

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Hưng Yên

Lái xe Khu vực Gia Lâm, Vĩnh Tuy, Hưng Yên

Cong ty Taxi Group - Vinh - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Khu Vực Cắt Định Hình Sản Phẩm

Hưng Yên

Tuyển dụng gấp nhân viên lái xe , phụ xe tại khu vực Hưng yên

Hưng Yên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Đại diện thương mại tại Hưng Yên

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Đại Diện Thương Mại Tại Hưng Yên

Hưng Yên - 7.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tuyển thợ hàn, thợ tiện lương cao đãi ngộ tốt

Hưng Yên - 4.500.000-8.000.000₫ một tháng

Công nhân nhà máy 03

Cong ty CP Vinana - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật, Công nhân vận hành, LĐ phổ thông 31

Cong ty TNHH Thiet Bi Dien Lien Gia - Hưng Yên

Công nhân kỹ thuật cơ khí 31

Cong ty Co phan Oristar - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân mạ., 22

Cong Ty Co Phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân mài cơ khí. 22

Cong Ty Co Phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật cơ khí, hàn, nguội 22

CONG TY CO PHAN EUROHA - Hưng Yên

Công nhân KCS 18

Cong ty TNHH Lac Hong - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân hàn xì 13

Cong ty TNHH thuong mai Tran Hong Quan - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân hàn xì

Cong Ty TNHH Thuong Mai Tran Hong Quan - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành 10

Cong ty TNHH Tribeco Mien Bac - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân bộ phận sản xuất

Yamato Rubber Vietnam - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>