105  

việc làm khu cong nghiep cu chi tại Tây Bắc Bộ

  
Các khu vực

Việt Nam

 Tây Bắc Bộ

Hòa Bình

Điện Biên

Các tìm kiếm gần nhất

Thực phẩm/DV ăn uống - Bán Hàng Khu Vực Thanh Trì - Hn

Cong Ty Co Phan Nuoc Khoang Kim Boi Hoa Binh - Hòa Bình

Kiến trúc/Nội thất - Kiến Trúc Sư (Nhà Cao Ốc, Khu Phức Hợp)

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Đại Lý Kiêm Tdv Khu Vực Tây Bắc

Tây Bắc Bộ

Quản Lý Trình Dược Viên - Khu Vực Tây Bắc - Lương Cao

Tây Bắc Bộ

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Tây Bắc - Lương Cao

Tây Bắc Bộ

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Tp Điện Biên

Điện Biên

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Tây Bắc

Tây Bắc Bộ

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Tây Bắc

Điện Biên

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Điện Biên

Điện Biên

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Sales Assistant- Khu Vực Tây Bắc

Tây Bắc Bộ

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Hòa Bình

Hòa Bình - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Bán Hàng _asm Khu Vực Tây Bắc

Tây Bắc Bộ - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Bán Hàng Khu Vực Tây Bắc

Tây Bắc Bộ

Quản Lý Trình Dược Viên Khu Vực Bắc Miền Trung Và Tây Bắc

Điện Biên

Giám Đốc Bán Hàng Khu Vực Tây Bắc(asm)

Tây Bắc Bộ

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Hòa Bình

Hòa Bình

Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh - Khu Vực Miền Núi Phía Bắc

Điện Biên

Quan hệ đối ngoại - Trưởng Nhóm Kinh Doanh Khu Vực Miền Đông

CTY SX-TM-DV TAN VIET - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh

CTY CO PHAN VIETSTAR - Tây Bắc Bộ

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Trưởng Giám Sát

CTY CO PHAN VIETSTAR - Tây Bắc Bộ

trang:     1 | 2 | 3    >>