105  

việc làm khu cong nghiep cu chi tại Tây Bắc Bộ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kỹ Thuật Cắt May

Cong ty TNHH Thoi trang AZ Mien Bac - Hòa Bình

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Điện Biên

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Điện Biên

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Điện Biên - Lai Châu

Cong Ty Co Phan Chuoi Thuc Pham TH - Điện Biên - Lai Châu

Kinh doanh - Đại Diện Thương Mại Khu Vực Hòa Bình

Cong ty TNHH Thuong mai K&G Viet Nam - Hòa Bình

Giam Sát Kinh Doanh Khu Vực

Tây Bắc Bộ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Đại Diện Kinh Doanh Khu Vực (Ngành Hàng Thời Trang)

Hà Nội - Tây Bắc Bộ

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Điện Biên - Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Điện Biên

Điện Biên

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Điện Biên

Điện Biên

Nhân Viên Thời Vụ Khu Vực Quận 11

Điện Biên Phủ - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thời Vụ Khu Vực Quận 7

Điện Biên Phủ - 3.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Tp Điện Biên

Điện Biên

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Điện Biên

Điện Biên

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Nhân Viên Kế Toán Công Trình Kiêm Thủ Kho

Cong ty Co phan Dau tu Anh Tuan - Vị Thành - Điện Biên

Xây dựng - Nhân Viên Kế Toán Công Trình Kiêm Thủ Kho

Cong ty Co phan Dau tu Anh Tuan - Vị Thành - Điện Biên

Công nghệ thông tin - Nhân Viên It

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Quản lý công trình xây dựng, công trình thủy lợi

Cong ty Co phan Dau tu va Xay lap Song - Điện Biên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Site Manager - Quản Lý Công Trình

Điện Biên Phủ

Site Manager - Quản Lý Công Trình

Điện Biên Phủ

Nhân viên kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Điện Biên - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>