Việc làm khu cong nghiep cu chi tại Tây Bắc Bộ

Các khu vực

Việt Nam

 Tây Bắc Bộ

Hòa Bình

Điện Biên

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 42 việc làm  

esvn] Nhân Viên Kinh Doanh Hàng Tiêu Dùng Khu Vực Hòa Bình

Hòa Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Bán Hàng Khu Vực Tây Bắc

Tây Bắc Bộ

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Hòa Bình

Hòa Bình - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Hòa Bình

Hòa Bình

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Điện Biên

Điện Biên

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Tp Điện Biên

Điện Biên

CHUYÊN VIÊN AN NINH - KHU VỰC MIỀN TRUNG

Đà Nẵng - Điện Biên Phủ

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Điện Biên - Mức Lương 7-10 Triệu

Điện Biên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Lai Châu - Mức Lương 7-10 Triệu

Lai Châu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Hòa Bình - Mức Lương 7-10 Triệu

Hòa Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Chi Nhánh Tại Các Tỉnh

Lai Châu

Cộng tác viên Kinh doanh thiết bị WiFi

Cong ty TNHH Phan Mem Truyen thong Mang Viet Nam - Điện Biên Phủ

Biên-Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Hirayama Viet Nam - Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Cán Bộ Giải Phóng Mặt Bằng

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Quan hệ đối ngoại - Cán Bộ Giải Phóng Mặt Bằng

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Giải trí/Vui chơi - Nhân Viên Bán Hàng

CONG TY CO PHAN DAU TU VAN HOA GIAO DUC - Hòa Bình

Dầu khí/Địa chất - Chuyên Viên Dịch Vụ Kỹ Thuật

Cong ty TNHH Gas Petrolimex (Sai Gon) - Điện Biên Phủ

nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH dich vu bao ve an ninh Viet - Điện Biên Phủ - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Seventh Palace

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phục Vụ Tiệc Cưới

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>