20  

việc làm khu cong nghiep bao minh tại Nam Định

  

Tuyển Trình Dược Viên Kiêm Nhà Phân Phối Tại Khu Vực Miền Bắc 3

Nam Định - Bắc Ninh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Xuân Trường - Nam Định

Nam Định - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Bảo vệ tại HBT, Hoàng Mai, Long Biên

Cong ty Bao ve Dai Hung - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Vệ- Vệ Sĩ

Nam Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Công Nghệ Cơ Điện Tử

Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật Tại Nam Định

CONG TY CP DAO TAO CUNG UNG NHAN LUC BAO - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Luật Sư

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM PQA - Nam Định

Nhân viên kinh doanh - marketing

Cong ty TNHH MTV nuoc tinh khiet Viet Anh Phat - Nam Định - 10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên Marketing - sales

Cong ty TNHH MTV nuoc tinh khiet Viet Anh Phat - Nam Định - 10.000.000₫ một tháng

Luật Sư

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM PQA - Nam Định

Chuyên viên marketing - sales

Cong ty TNHH MTV nuoc tinh khiet Viet Anh Phat - Nam Định - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên marketing

Cong ty TNHH MTV nuoc tinh khiet Viet Anh Phat - Nam Định - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh y dược

Cong ty Co phan USPHARM - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng việc làm Nhân Viên Kỹ Thuật Tại Tỉnh ngày23/11/2015

Hà Nội - Nam Định

Tuyển dụng việc làm NHÂN VIÊN BÁN HÀNG [NAM ĐỊNH] ngày23/11/2015

Nam Định

Việc làm nhanh QUẢN LÝ/GIÁM SÁT [NAM ĐỊNH] ngày23/11/2015

Nam Định

07 Nhân viên bán hàng xăng dầu

Nam Định - 8.000.000-8.500.000₫ một tháng

Việc làm nhanh Nhân Viên Tín Dụng Cá Nhân ngày16/11/2015

Nam Định - 6.000.000₫ một tháng

Nhân viên thẩm định tại nhà Nam Định - Phú Thọ

Tat ca Muc luong - Nam Định - Phú Thọ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện Hóa

Nam Định