44  

việc làm khu cong nghiep bao minh tại Nam Định

  

Nhân Viên Bảo Hành Sản Phẩm( Địa điểm: 13 chi nhánh của công ty)

Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Khu Vực Nam Định 25

Cong Ty Co Phan Duoc Merap Group - Nam Định - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Khu Vực Nam Định

Cong Ty Co Phan Duoc Merap Group - Nam Định - 10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Nam Định, Ninh Bình

Nam Định - Ninh Bình

Tuyển Trình Dược Viên Kiêm Nhà Phân Phối Tại Khu Vực Miền Bắc 1

Nam Định - Bắc Ninh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Trình Dược Viên Kiêm Nhà Phân Phối Tại Khu Vực Miền Bắc 2

Nam Định - Bắc Ninh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công nhân May làm việc tại Hải Hậu 26

Cong tyTNHH Smart Shirts Garments - Nam Định - 3.000.000₫ một tháng

Công nhân may làm việc tại Hải Hậu

TNHH Smartventures USA - Nam Định

Công nhân may

TNHH Smartventures USA - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Chuyên Viên Luật - Làm Việc Tại Nam Định

Cong Ty CP Dau Tu Vinatex - Khu Cong Nghiep - Nam Định

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH DV va TM Mesa - Chi nhanh - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH DV va TM Mesa - Chi nhanh - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng

Cong ty TNHH DV va TM Mesa - Chi nhanh - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng tại Nam Định

Cong ty TNHH DV va TM Mesa - Chi nhanh - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán trưởng

Cong Ty Co Phan Dau Tu Vinatex - Nam Định - 10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên HCNS

Cong ty CP TCE Vina Denim - Nam Định

Trình Dược Viên Các Tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định

Cong ty TNHH Duoc Pham Alanta - Nam Định - Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Nam Định

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Nam Định

Trình dược viên Nam Định 21

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Nam Định

Nhân viên bán hàng tại Nam Định 18

Cong ty TNHH DV va TM Mesa - Chi nhanh - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>