52  

việc làm khu cong nghiep bao minh tại Nam Định

  

Quản Lý Và Trợ Lý Cửa Hàng(khu Vực Nam Định)

Nam Định

Quản Lý Và Trợ Lý Cửa Hàng(khu Vực Nam Định)

Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng ban kinh doanh, Giám sát kinh doanh khu vức

Nam Định

Trưởng ban kinh doanh, Giám sát kinh doanh khu vức

Nam Định

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Miền Bắc (Nam Định)

Mega Lifesciences ( Thailand) Ltd., - Nam Định

Nhân Viên Bán Hàng CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NƯỚC NGOÀI

Nam Định

500 công nhân Công ty Cổ phần Daum & Jungan

Nam Định - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng Công ty CP Công nghệ số Bách Khoa BKC

Nam Định - 3.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng Công ty Cổ Phần Cát Nguyên

Nam Định

NV Bán hàng Công ty CP Công nghệ số Bách Khoa BKC

Nam Định - 3.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh công ty đầu tư tài chính chi nhánh nam định

Nam Định

NV Kế toán Bán hàng Công ty CP Công nghệ số Bách Khoa BKC

Nam Định - 3.500.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán Công ty CP Công nghệ số Bách Khoa BKC

Nam Định - 3.500.000₫ một tháng

Cán Bộ Công Nhân Viên Các Phòng Ban

Nam Định - 2.500.000-10.000.000₫ một tháng

Cộng Tác Viên TT Dược Phẩm - Kênh OTC

Nam Định

Cán bộ thanh tra 23

Cong ty TNHH TM va DL Nguyen Minh - Nam Định

Nhân viên trực tổng đài taxi 23

Cong ty TNHH TM va DL Nguyen Minh - Nam Định

Quản lý và trợ lý cửa hàng

Cong ty CP TMDV TV TK Thoi Trang Viet - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý và trợ lý cửa hàng

Cong ty CP TMDV TV TK Thoi Trang Viet - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý và trợ lý cửa hàng

Cong ty CP TMDV TV TK Thoi Trang Viet - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>