16228  

việc làm khu cong nghe cao

  

GIÁM SÁT VỆ SINH (LÀM TẠI INTEL - Khu Công Nghệ Cao Quận 9)

Cong Ty TNHH MTV Pan Services - Tp Hồ Chí Minh

GIÁM SÁT VỆ SINH (LÀM TẠI INTEL - Khu Công Nghệ Cao Quận 9)

Cong Ty TNHH MTV Pan Services - Tp Hồ Chí Minh

THƯ KÝ CÔNG TRÌNH (LÀM TẠI INTEL - Khu Công Nghệ Cao Quận 9)

Cong Ty TNHH MTV Pan Services - Tp Hồ Chí Minh

THƯ KÝ CÔNG TRÌNH (LÀM TẠI INTEL - Khu Công Nghệ Cao Quận 9)

Cong Ty TNHH MTV Pan Services - Tp Hồ Chí Minh

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh Nhà Xưởng Tại Khu Công Nghệ Cao

Cong ty CP XD Phuoc Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kinh Doanh Nhà Xưởng Tại Khu Công Nghệ Cao

Cong ty CP XD Phuoc Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Bất động sản - Nhân Viên Kinh Doanh Nhà Xưởng Tại Khu Công Nghệ Cao

Cong ty CP XD Phuoc Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Kỹ Sư Sản Xuất (làm Việc Tại Khu Công Nghệ Cao Tp.HCM)

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

GIÁM SÁT VỆ SINH (LÀM TẠI INTEL - Khu Công Nghệ Cao Quận 9)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

THƯ KÝ CÔNG TRÌNH (LÀM TẠI INTEL - Khu Công Nghệ Cao Quận 9)

Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh nhà xưởng tại khu công nghệ cao

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Vệ Sinh Công Nghiệp (khu Vực Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc)

Hà Nội

TRƯỞNG NHÓM QA - KHU CÔNG NGHỆ CAO, QUẬN 9, HCM

Việt Nam

KỸ SƯ BO MẠCH ĐIỆN TỬ PCB - KHU CÔNG NGHỆ CAO, QUẬN 9 – HCM

Tp Hồ Chí Minh

Khu công nghệ cao Hi-tech tuyển biên phiên dịch viên

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT PHÒNG KẾ TOÁN - KHU CÔNG NGHỆ CAO, QUẬN 9 – HCM

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN BIÊN DỊCH PHÒNG KHAI PHÁT MẪU - KHU CÔNG NGHỆ CAO, QUẬN 9 – HCM

Tp Hồ Chí Minh

TRƯỞNG NHÓM IT - KHU CÔNG NGHỆ CAO, Q.9, TP. HCM

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH - KHU CÔNG NGHỆ CAO, QUẬN 9, TP.HCM

Tp Hồ Chí Minh

TRƯỞNG PHÒNG SMT - KHU CÔNG NGHỆ CAO, QUẬN 9, HCM

Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>