160  

việc làm khong bang cap tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kế Toán Viên Cấp Cao (Senior staff)

Cong ty TNHH Japfa Comfeed Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân viên Pr - Marketing cho thời trang cao cấp Ivy Moda

Cong ty CP Du Kim_Thoi trang IVYmoda - Vĩnh Phúc

Kế Toán Viên Cấp Cao (senior Staff)

Vĩnh Phúc

Trưởng phòng hành chính - nhân sự 26

Cong ty TNHH Bang Joo Electronic Viet Nam - Vĩnh Phúc - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính - nhân sự

Cong ty TNHH Bang Joo Electronic Viet Nam - Vĩnh Phúc - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Bị

Cong ty TNHH Bang Joo Electronic Viet Nam - Vĩnh Phúc

Quan hệ đối ngoại - Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Bang Joo Electronic Viet Nam - Vĩnh Phúc

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Cong ty TNHH Bang Joo Electronic Viet Nam - Vĩnh Phúc

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Cong ty TNHH Bang Joo Electronic Viet Nam - Vĩnh Phúc

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Cong ty TNHH Bang Joo Electronic Viet Nam - Vĩnh Phúc

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Bị

Cong ty TNHH Bang Joo Electronic Viet Nam - Vĩnh Phúc

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Bị

Cong ty TNHH Bang Joo Electronic Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân sự - Trưởng Phòng Hành Chính- Nhân Sự

Cong ty TNHH Bang Joo Electronic Viet Nam - Vĩnh Phúc

Luật/Pháp lý - Trưởng Phòng Hành Chính- Nhân Sự

Cong ty TNHH Bang Joo Electronic Viet Nam - Vĩnh Phúc

Ngoại ngữ - Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Bang Joo Electronic Viet Nam - Vĩnh Phúc

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Chất Lượng

Cong ty TNHH Bang Joo Electronic Viet Nam - Vĩnh Phúc

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Bang Joo Electronics Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân viên bán hàng Bravo tại BigC Vĩnh Phúc

Cong ty TNHH Gia dung cao cap Viet Nhat - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát kho lưu động 29

Vĩnh Phúc - Bắc Ninh

Nhân viên Kho

Chi nhanh Cong ty CP Media Mart Viet Nam tai - Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>