8385  

việc làm khai bao hai quan

  

Nhân viên chứng từ phòng giao nhận khai báo hải quan

Cong ty TNHH Toan cau Khai Minh (KMG) - Đồng Nai - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận khai báo hải quan

Cong ty TNHH Toan cau Khai Minh (KMG) - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên khai báo hải quan

Cong ty TNHH Bac Ky Viet Nam - Đồng Bằng Sông Hồng - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu - khai báo hải quan

Hải Phòng - 500 $ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu - khai báo hải quan

Tp Hồ Chí Minh - 500 $ một tháng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan và Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên khai báo hải quan

Hải Phòng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hải Phòng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên khai báo hải quan

Hải Phòng - 500-1.000 $ một tháng

Nhân viên khai báo hải quan 09

Cong ty TNHH Bac Ky Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan - Customs Clearance & Doc

Hà Nội

Nhân Viên Chứng Từ Khai Báo Hải Quan

Hà Nội

Nhân viên khai báo hải quan 01

Cong ty co phan Dau tu Bac Ky - Hải Phòng - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên khai báo hải quan 29

Cong ty Co phan hau can Vua dung luc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên khai báo hải quan

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên khai báo hải quan(làm thủ tục hải quan)

Hải Dương

Nhân viên Khai báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên khai báo hải quan

Bắc Giang

Nhân viên khai báo hải quan

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>