15630  

việc làm khai bao hai quan

  

Nhân viên chứng từ khai báo hải quan và giao nhận

Cong ty TNHH Toan Cau Khai Minh - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên khai báo hải quan

Cong ty TNHH Toan Cau Khai Minh - Hà Nội

Nhân viên chứng từ khai báo hải quan 19

Cong ty TNHH Toan cau Khai Minh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên chứng từ khai báo hải quan

Cong ty TNHH Toan Cau Khai Minh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên chứng từ khai báo hải quan

Cong ty TNHH Thuong mai va Dich vu Hang Hai - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên khai báo hải quan

Haba-Sped Hai Phong Branch - Hải Phòng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH TM PHO BINH - Việt Nam

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Bắc Giang

Nhân viên khai báo hải quan và nhân viên chạy lệnh

Hải Phòng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Cong Ty TNHH ITALISA Viet Nam - Việt Nam

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Khai Báo Hải Quan (Tuyển Gấp)

CONG TY TNHH TM PHO BINH - Tp Hồ Chí Minh

NV Khai báo Hải Quan 14

Cong ty TNHH TM Pho Binh - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Khai Báo Hải Quan (Tuyển Gấp)

CONG TY TNHH TM PHO BINH - Tp Hồ Chí Minh

NV Khai báo Hải Quan

Cong ty TNHH TM Pho Binh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan (tuyển Gấp)

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển dụng nhân viên khai báo hải quan

Nomura - Tập đoàn công nghiệp Nhật - Hải Phòng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan (Tuyển Gấp)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan (Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH SITC LOGISTICS VIET NAM - Việt Nam

Phó Phòng Xuất Nhập Khẩu ( Khai Báo Hải Quan)

Hà Tĩnh

trang:     1 | 2 | 3    >>