8350  

việc làm khai bao hai quan

  

Nhân viên chứng từ phòng giao nhận khai báo hải quan

Cong ty TNHH Toan cau Khai Minh (KMG) - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Bình Dương

Nhân Viên Tiếp Nhận Chứng Từ và Khai Báo Hải Quan

Hà Nội

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hải Phòng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hải Phòng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hà Nội - 350-500 $ một tháng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan Biết Tiêng Anh(ưu Tiên Biết Thêm Tiếng Hoa)

Hà Tĩnh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan Và Làm Hiện Trường

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hải Phòng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hải Phòng

Nhân Viên Chứng Từ Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên khai báo hải quan

Hải Phòng - 500-1.000 $ một tháng

Nhân viên khai báo hải quan 04

Cong ty TNHH Cat Tuong Logistics - Hà Tĩnh

Nhân Viên Chứng Từ Khai Báo Hải Quan

Hà Nội

Nhân viên khai báo hải quan

Hải Phòng - 500-1.000 $ một tháng

Nhân viên khai báo hải quan

Hải Phòng - 500-1.000 $ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu - khai báo hải quan

Hải Phòng - 500 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>