8309  

việc làm khai bao hai quan

  

Nhân viên giao nhận khai báo hải quan

Cong ty TNHH Toan cau Khai Minh (KMG) - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan - Customs Clearance & Doc

Hà Nội

Nhân Viên Chứng Từ Khai Báo Hải Quan

Hà Nội

Nhân viên khai báo hải quan 01

Cong ty co phan Dau tu Bac Ky - Hải Phòng - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên khai báo hải quan 29

Cong ty Co phan hau can Vua dung luc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên khai báo hải quan

Cong ty Co phan hau can Vua dung luc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Khai báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên khai báo hải quan

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên khai báo hải quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên khai báo hải quan

Bắc Giang

Nhân viên khai báo hải quan(làm thủ tục hải quan)

Hải Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH LOGISTICS SINOVITRANS - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan / Điều Hành Vận Tải

Bắc Ninh

Nhân viên khai báo hải quan 16

CONG TY TNHH KIM LOAI CHINH XAC JINTU VIET NAM - Bắc Giang

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan ( Nữ )

Tp Hồ Chí Minh - Hải Phòng

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>