11111  

việc làm khai bao hai quan

  

Nhân viên khai báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên khai báo hải quan 09

Cong ty TNHH dien tu Broad - Bắc Giang

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Bắc Giang

Nhân viên khai báo hải quan 01

T.C.Logistcs Viet Nam Co.,LTD - Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN KHAI BÁO HẢI QUAN

T.C.LOGISTICS VIETNAM CO.,LTD - Việt Nam

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dinh Bang - Việt Nam

Nhân viên khai báo hải quan

Cong ty TNHH JPK ( Ha Noi) - Hà Nội

NV Khai báo hải quan

SITC LOGISTICS VIETNAM CO .,LTD - Tây Ninh - Tp Hồ Chí Minh

Cty CP G.Nhận VC Q.tế GoldWorldwide-HCM tuyển NV Khai Báo Hải Quan

Cong ty co phan GoldWorldwide - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên tiếp nhận chứng từ và khai báo hải quan -Forwarder

Cong ty TNHH Giao Nhan Hang Hoa HL Ha Noi - Hà Nội

Nhân viên Khai báo hải quan

SITC International Holdings Co., Ltd. - Tây Ninh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Khai báo hải quan (tiếng Anh/Hoa)

SITC International Holdings Co., Ltd. - Tây Ninh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên khai báo hải quan

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hà Nam

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan (tuyển Gấp)

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>