10494  

việc làm khai bao hai quan

  

Nhân viên khai báo hải quan 30

WORLDWIDE TRANS CO.,LTD - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Cong Ty TNHH TM SX Me Non - Việt Nam

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Cong ty TNHH Yusen Logistics (Viet Nam) - Hải Phòng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hà Nội

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN KHAI BÁO HẢI QUAN / CUSTOMS CLEARANCE

Tp Hồ Chí Minh

Nv Khai Báo Hải Quan, Giao Nhận

Cong ty TNHH Dau tu va TM Phuc Minh - Hà Nội - 200-500 $ một tháng

NHÂN VIÊN KHAI BÁO HẢI QUAN / CUSTOMS CLEARANCE

T.C.LOGISTICS VIETNAM CO.,LTD - Việt Nam

05 Chuyên Viên Giao Nhận Và Khai Báo Hải Quan

Việt Nam

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Cong Ty Co Phan Giao Nhan Van Tai My A - Việt Nam

Nhân viên khai báo hải quan 14

Addicon Logistics CO., LTD - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Bộ Phận Khai Báo Hải Quan

Haewoo GLS Vietnam Co., Ltd - Tp Hồ Chí Minh

05 Chuyên Viên Giao Nhận Và Khai Báo Hải Quan

Hà Nội

05 Chuyên Viên Giao Nhận Và Khai Báo Hải Quan 06

Cong Ty TNHH Sao Do Viet Nam - Hà Nội

05 Chuyên Viên Giao Nhận Và Khai Báo Hải Quan

Cong Ty TNHH Sao Do Viet Nam - Hà Nội

Nv. Khai Báo Hải Quan 報關員

Cần Thơ - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hà Nội

Nhân viên khai báo hải quan

Cong ty TNHH JPK ( Ha Noi) - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>