12473  

việc làm khai bao hai quan

  

Tuyển Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hải Phòng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hà Nội

NHÂN VIÊN KHAI BÁO HẢI QUAN - CUSTOM CLEARANCE STAFF

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Logistics (Giao Nhận, Khai Báo Hải Quan)

Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Logistics (Giao Nhận, Khai Báo Hải Quan)

Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hà Nội

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan Và Giao Nhận

Hà Nội

Nhân Viên Chứng Từ Phòng Giao Nhận Khai Báo Hải Quan

Hà Nội

Nhân Viên Chứng Từ Phòng Giao Nhận Khai Báo Hải Quan

Hà Nội

Nhân Viên Giao Nhận Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hà Nội

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên khai báo hải quan

Hải Phòng - 500-1.000 $ một tháng

Nhân viên khai báo hải quan

Hải Phòng - 500-1.000 $ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu - khai báo hải quan

Hải Phòng - 500 $ một tháng

Nhân viên khai báo hải quan

Hải Phòng - 500-1.000 $ một tháng

Nhân viên chứng từ phòng giao nhận khai báo hải quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên khai báo hải quan

Hải Phòng - 500-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Logistics (giao Nhận, Khai Báo Hải Quan)

Hà Nội

05 Chuyên Viên Giao Vận Và Khai Báo Hải Quan

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>