11317  

việc làm khai bao hai quan

  

Nhân Viên Giao Nhận Và Khai Báo Thủ Tục Hải Quan

Đà Nẵng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Chứng Từ Khai Báo Hải Quan

CONG TY TM DV VAN CHUYEN DANH NGAN - Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Khai Báo Hải Quan

CONG TY TM DV VAN CHUYEN DANH NGAN - Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Chứng Từ Khai Báo Hải Quan

CONG TY TM DV VAN CHUYEN DANH NGAN - Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hải Phòng

Nhân Viên Chứng Từ Phòng Giao Nhận Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Phòng Giao Nhận Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu (Khai báo hải quan)

Đà Nẵng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hà Nội

Nhân Viên Logistics (Giao Nhận, Khai Báo Hải Quan)

Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KHAI BÁO HẢI QUAN - CUSTOM CLEARANCE STAFF

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Logistics (Giao Nhận, Khai Báo Hải Quan)

Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hà Nội

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan Và Giao Nhận

Hà Nội

Nhân viên khai báo hải quan

Hải Phòng - 500-1.000 $ một tháng

Nhân viên khai báo hải quan

Hải Phòng - 500-1.000 $ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu - khai báo hải quan

Hải Phòng - 500 $ một tháng

Nhân viên khai báo hải quan

Hải Phòng - 500-1.000 $ một tháng

Nhân viên khai báo hải quan

Hải Phòng - 500-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu (Khai báo hải quan)

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>