10188  

việc làm khai bao hai quan

  

Nhân viên giao nhận khai báo hải quan 21

Cong ty TNHH Toan cau Khai Minh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hà Nam

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hưng Yên

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan tại Hồ Chí Minh

Tai Ho, Hong Kong - Tp Hồ Chí Minh

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Cong Ty Co Phan Dich Vu Tiep Van Va Tau - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên khai báo hải quan 05

CONG TY TNHH KOSAIDO HR VIETNAM - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Dệt may - Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Cong Ty Co Phan Dich Vu Tiep Van Va Tau - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Cong Ty Co Phan Dich Vu Tiep Van Va Tau - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Cong Ty Co Phan Giao Nhan Van Tai My A - Việt Nam

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan tại Hồ Chí Minh

Cong Ty TNHH SITC LOGISTICS VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên khai báo hải quan 25

Cong ty co phan giao nhan van tai My A - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên khai báo hải quan 14

Cong ty TNHH MTV Giai phap Chuoi cung ung M.C.C - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Cong Ty TNHH Dich Vu Tiep Van NKV - Hưng Yên

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan (tuyển Gấp)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hà Nội

Tuyển nhân viên khai báo hải quan, giao nhận

Hà Nội

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan Tại Nghệ An

Nghệ An - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>