10683  

việc làm khai bao hai quan

  

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dinh Bang - Việt Nam

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

SITC Vietnam Logistics Co., Ltd HCMC Branch - Việt Nam

Nhân viên giao nhân khai báo hải quan 12

Cong ty TNHH TM Va VT Thai Nguyen Lam - Thái Nguyên - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Cong Ty Co Phan Giao Nhan Van Tai My A - Việt Nam

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Cong Ty TNHH SITC LOGISTICS VIET NAM - Việt Nam

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hà Nội

Nhân viên khai báo hải quan

Cong ty TNHH JPK ( Ha Noi) - Hà Nội

Nhân viên Khai báo hải quan (tiếng Anh/Hoa)

SITC International Holdings Co., Ltd. - Tây Ninh - Tp Hồ Chí Minh

NV Khai báo hải quan

SITC LOGISTICS VIETNAM CO .,LTD - Tây Ninh - Tp Hồ Chí Minh

Cty CP G.Nhận VC Q.tế GoldWorldwide-HCM tuyển NV Khai Báo Hải Quan

Cong ty co phan GoldWorldwide - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Khai báo hải quan

SITC International Holdings Co., Ltd. - Tây Ninh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên tiếp nhận chứng từ và khai báo hải quan -Forwarder

Cong ty TNHH Giao Nhan Hang Hoa HL Ha Noi - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Haewoo GLS Vietnam Co.,ltd - Nam Định

Nhân viên khai báo hải quan

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>