37  

việc làm ke toan tai chinh tại Sóc Trăng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Sóc Trăng - Chuyên viên Khách hàng, Nhân viên Hành chính

Sóc Trăng

Nhân viên trang trí ĐTDĐ tại Sóc Trăng

Cong ty Co Phan The Gioi Di Dong - Sóc Trăng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Quản Lý Kho Đtdđ / Laptop Tại Sóc Trăng

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - Sóc Trăng

Trưởng Nhóm/kỹ Sư An Toàn Lao Động (hse Manager/hse Supervisor)

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh - 1.000-1.500 $ một tháng

Kế Toán Trưởng

Sóc Trăng

Chuyên Viên Thương Mại Hợp Đồng

Sóc Trăng

Kỹ sư/Chuyên Viên Kinh Tế Xây Dựng

Sóc Trăng

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Sóc Trăng

Sóc Trăng

Trưởng Nhóm/Chuyên Viên Thương Mại Hợp Đồng

Sóc Trăng

Kỹ sư/Chuyên Viên Kinh Tế Xây Dựng

Sóc Trăng

Nhân Viên Tín Dụng

Sóc Trăng

Nhân Viên Tín Dụng

Sóc Trăng

Trưởng Nhóm/kỹ Sư Giám Sát Kết Cấu/đường Ống

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm/ Kỹ Sư Giám Sát Chất Lượng Hàn

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh - 1.000-1.500 $ một tháng

Trưởng Nhóm/ Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng (Civil Engineer/team Leader)

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư/chuyên Viên Kinh Tế Xây Dựng

Sóc Trăng - Thanh Hóa

Trưởng Nhóm/chuyên Viên Thương Mại Hợp Đồng

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Sóc Trăng

Nhân Viên Bán Hàng

Sóc Trăng

Trưởng Phòng Thiết Kế

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2    >>