20  

việc làm ke toan tai chinh tại Sóc Trăng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tư Vấn Tài Chính

Sóc Trăng - 4.500.000-6.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Cong ty TNHH Tuntex Soc Trang Viet Nam - Sóc Trăng

Fpt Telecom Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Tại Sóc Trăng

Sóc Trăng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh tại Sóc Trăng

FPT Telecom - Sóc Trăng

Nhân Viên Thẩm Định Tài Sản

Sóc Trăng

Giám Sát Bán Hàng Sóc Trăng

Sóc Trăng

Giám Sát Bán Hàng Sóc Trăng

Cong Ty TNHH Dong Hiep - Sóc Trăng

Xây dựng - HSE Manager/hse Officer

Chi Nhanh Tong Cong Ty Co Phan Dich Vu Ky - Sóc Trăng

Dầu khí/Địa chất - HSE Manager/hse Officer

Chi Nhanh Tong Cong Ty Co Phan Dich Vu Ky - Sóc Trăng

HSE Manager/hse Officer

Sóc Trăng - Thanh Hóa

Kỹ Thuật Viên

Sóc Trăng - Bến Tre

Sóc Trăng - Chuyên viên Khách hàng

Sóc Trăng

Kỹ Thuật Viên

Sóc Trăng - Bến Tre

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Điều Tra - Sóc Trăng, Trà Vinh

NGAN HANG TMCP VIET NAM THINH VUONG (VPBANK) - CHI - Sóc Trăng - Trà Vinh

Kỹ Thuật Viên

Sóc Trăng - Bến Tre

Kỹ Sư Cơ Khí/Đường Ống (Mechanical/Piping Engineer)

Sóc Trăng

Kỹ sư giám sát chất lượng- kiểm tra thi công- xây dựng (QC Civil Engineer)

Sóc Trăng

Chuyên viên/nhân viên kế hoạch (Planning Officer)

Sóc Trăng

Trưởng/phó Phòng Khách Hàng

Sóc Trăng

Tuyển Giáo Viên Thcs

Sóc Trăng