26  

việc làm ke toan tai chinh tại Sóc Trăng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Bưu chính viễn thông - Fpt Telecom - Nhân Viên Bảo Trì Hạ Tầng Tại Sóc Trăng

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Sóc Trăng

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Làm Việc Tại Sóc Trăng

FPT Telecom - Sóc Trăng

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Làm Việc Tại Sóc Trăng

FPT Telecom - Sóc Trăng

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Làm Việc Tại Sóc Trăng

FPT Telecom - Sóc Trăng

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Làm Việc Tại Sóc Trăng

Sóc Trăng

FPT Telecom tuyển Nhân viên dịch vụ khách hàng tại Sóc Trăng

Sóc Trăng

Cán Bộ Phụ Trách Chương Trình Tài Trợ Dnnvv Sáng Tạo

Sóc Trăng

Ngoại ngữ - Ftp Telecom - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Tại Sóc Trăng

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Sóc Trăng

Trưởng văn phòng giao dịch làm việc tại Sóc Trăng

FPT Telecom Ho Chi Minh - Sóc Trăng - 10.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - 朔莊省翻譯人員 / Phiên Dịch Tiếng Trung Sóc Trăng

Cong ty TNHH Quang Cao Toan Quoc Y Tu Khang - Sóc Trăng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - 朔莊省翻譯人員 / Nv Phiên Dịch Tiếng Trung Sóc Trăng

Cong ty TNHH Quang Cao Toan Quoc Y Tu Khang - Sóc Trăng

Kabin Food Tuyển Giám Sát Bán Hàng Sóc Trăng

Sóc Trăng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Thiết Kế

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Sản Xu��

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh

Giám sát bán hàng Sóc Trăng

Cong Ty CP Cong Nghiep DV- TM Ngoc Nghia - Sóc Trăng - 10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT, ĐƠN HÀNG

Cong ty TNHH MTV J And J FASHION - Sóc Trăng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾNG ANH/TIẾNG HOA)

Cong ty TNHH MTV J And J FASHION - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng_Sóc Trăng

Sóc Trăng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (RA)

Ngan hang TMCP A Chau - Sóc Trăng - 10.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Cộng Tác Viên Bán Hàng Online Khu Vực Sóc Trăng

He Thong Kinh Doanh Truc Tuyen Happy Net - Sóc Trăng

trang:     1 | 2    >>