20988  

việc làm ke toan san xuat

  

Cần tuyển 02 kế toán cho công ty sản xuất bình Oxy

Đà Nẵng

Phụ trách kế toán sản xuất - truyền thông

Cong ty TNHH Dao tao Thuong mai Dien tu Thang - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ksit]Kế Toán Tổng Hợp (Sản Xuất)

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

KẾ TOÁN SẢN XUẤT

Tp Hồ Chí Minh

Kế Toán Kho - Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

KẾ TOÁN THỐNG KÊ XƯỞNG SẢN XUẤT

Hà Nội

Kế Toán Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Kế Toán Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

KẾ TOÁN THỐNG KÊ XƯỞNG SẢN XUẤT

Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kế Toán Tổng Hợp (Tổng Công Ty Lotus)

Cong ty TNHH TORIDOLL V LOTUS - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Sản Xuất

Hà Nội

KẾ TOÁN SẢN XUẤT

Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Sản Xuất

Hà Nội

Kế Toán Tổng Hợp Sản Xuất

Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Sản Xuất - Nữ

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Sản Xuất

Hà Nội

Kế Toán Tổng Hợp Sản Xuất

Hà Nội

Kế toán trưởng sản xuất

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp (Chuyên Về Sản Xuất)

Lynh Advertising - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>