131  

việc làm ke toan moi ra truong tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

2 Nhân Viên Phòng IT(Chấp Nhận Cả Sinh Viên Mới Ra Trường)

Hải Phòng

Môi trường/Xử lý chất thải - Hải Phòng- Quản Lý An Toàn - 600-1000$

san xuat nguyen lieu thep. - Hải Phòng - 1.000 $ một tháng

Nhân Viên Môi Trường

Hải Phòng

Nhân Viên Môi Trường

Hải Phòng

Trưởng Phòng Quản Lý Môi Trường và Xây Dựng

Hải Phòng

Kế Toán Trưởng

Hải Phòng

Kế Toán Trưởng

Hải Phòng

Kế Toán Trưởng

Hải Phòng

Kế Toán Trưởng

Hải Phòng

Kế Toán Tổng Hợp (General Accountant for Haiphong factory)

Hải Phòng

Kiểm toán viên

Quảng Bình - Hải Phòng

Kế Toán Kiểm Soát Chi Phí (làm việc tại Hải Phòng)

Hải Phòng

Cost Controller/Kế Toán Kiểm Soát Chi Phí

Hải Phòng

Kế Toán Tổng Hợp làm việc tại Hải Phòng

Hải Phòng

Kế Toán Tổng Hợp làm việc tại Hải Phòng

Hải Phòng

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Hải Phòng

Nhân Viên An Toàn Lao Động

Hải Phòng

Nhân Viên An Toàn Lao Động

Hải Phòng

Nhân viên An toàn lao động

Hải Phòng

Kế Toán Tổng Hợp

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>