13  

việc làm ke toan moi ra truong tại Gia Lai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng bộ phận sản xuất

Gia Lai

Trưởng bộ phận sản xuất

Gia Lai

02 Giám Sát Bán Hàng ( Sale Supervisor)

Gia Lai - Đắc Lắc

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Tại Gia Lai, Kon Tum

Cong ty Co phan MY PHAM DEMAX Viet Nam - Gia Lai - Kon Tum - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh

Gia Lai

Nhân Viên Kinh Doanh

Gia Lai

Kỹ Thuật Viên Tỉnh Khu Vực Miền Nam

Gia Lai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Gia Lai

Nhân viên kinh doanh

Gia Lai

Nhân Viên Bán Hàng Khu Vực (Gia Lai + Kon Tum)

Gia Lai - Kon Tum - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI [TẠI TX AN KHÊ - GIA LAI]

Gia Lai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI [TẠI TX AN KHÊ - GIA LAI]

Gia Lai

Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa

Gia Lai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng