185  

việc làm ke toan khu cong nghiep tại Tây Bắc Bộ

  
Các khu vực

Việt Nam

 Tây Bắc Bộ

Hòa Bình

Điện Biên

Các tìm kiếm gần nhất

Đại Diện Thương Mại (giám Sát) Các Khu Vực Trên Toàn Quốc

Tây Bắc Bộ

Kỹ Thuật Giám Sát Thi Công Công Trình Điện Công Nghiệp

Hòa Bình - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Giảng Viên Ngành Mạng Máy Tính & An Toàn Thông Tin

Truong Dai hoc Cong nghe Thanh pho Ho Chi Minh - Điện Biên Phủ

Kiến trúc/Nội thất - Kế Toán Vật Tư Công Trình

Cong ty Co phan Dau tu Anh Tuan - Vị Thành - Điện Biên

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Nhân Viên Kế Toán Công Trình Kiêm Thủ Kho

Cong ty Co phan Dau tu Anh Tuan - Vị Thành - Điện Biên

Quản lý TDV khu vực Tây Bắc 08

Cong ty TNHH THD Canada Viet Nam - Tây Bắc Bộ - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản lý khu vực Tây Bắc. 08

Cong ty TNHH THD Canada Viet Nam - Tây Bắc Bộ - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản lý bán hàng tỉnh khu vực Tây Bắc. 08

Cong ty TNHH THD Canada Viet Nam - Tây Bắc Bộ

Giám sát kinh doanh khu vực Hòa Bình 04

Cong ty CP phan phoi va ban le BT (BTCom) - Hòa Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Đại diện thương mại khu vực Hòa Bình, Thái Nguyên

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Thái Nguyên - Hòa Bình - 10.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh khu vực Hòa Bình

CONG TY CP PHAN PHOI VA BAN LE BT (BTCom) - Hòa Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng nghiệp vụ

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Hòa Bình

Kỹ sư công trường 06

Cong ty CP dau tu va san xuat TM Hoa - Hà Nội - Hòa Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân kiêm thủ kho 29

Cong ty co phan Thuy Thien Nhu - Hòa Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Kỹ Thuật

Cong ty TNHH Trung Loi - Tây Bắc Bộ

Kỹ sư công trường 22

Cong ty CP dau tu va san xuat TM Hoa - Hà Nội - Hòa Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư công trường 13

Cong ty CP dau tu va san xuat TM Hoa - Hà Nội - Hòa Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Phó Trưởng Phòng Công Tác Sinh Viên - Học Sinh

Truong Dai hoc Cong nghe Thanh pho Ho Chi Minh - Điện Biên Phủ

Cộng tác viên SEO/IT 09

Cong ty TNHH TM va DV San Xuat Hoa Binh - Hà Nội - Hòa Bình

Kỹ sư công trường 01

Cong ty CP dau tu va san xuat TM Hoa - Hà Nội - Hòa Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>