62  

việc làm ke toan khu cong nghiep tại Ninh Bình

  

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Tp Ninh Bình - Ninh Bình

Cong ty Bia & NGK Hoa Binh - Ninh Bình - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Tp Ninh Bình - Ninh Bình

Cong ty Bia & NGK Hoa Binh - Ninh Bình - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực

Hà Nội - Ninh Bình

Nhân Viên Kế Toán

Ninh Bình

Nhân Viên Kế Toán Kho

Ninh Bình

Kế Toán Trưởng

Ninh Bình

Kế Toán Trưởng

Ninh Bình

Trình dược viên tỉnh Nam Định, Ninh Bình

Cong ty TNHH Dau Tu & Thuong Mai Nhan Hung - Nam Định - Ninh Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên tỉnh Nam Định, Ninh Bình

Cong ty TNHH Dau Tu & Thuong Mai Nhan Hung - Nam Định - Ninh Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Sanico Viet Nam - Ninh Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua (sử dụng tiếng Trung)

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Ninh Bình - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua (Chinese)

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Ninh Bình - 10.000.000₫ một tháng

Thủ Kho Shop làm việc tại Ninh Bình - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Ninh Bình

Thủ Kho Shop làm việc tại Ninh Bình - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Ninh Bình

Quản Lý Cửa Hàng (Cửa hàng trưởng/ Cửa hàng phó) tại Ninh Bình- VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Ninh Bình

Nhân Viên Cài Đặt Phần Mềm/Ứng dụng ĐTDĐ/Laptop tại Ninh Bình - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Ninh Bình

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH sanico Viet Nam - Ninh Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thủ Kho Shop làm việc tại Ninh Bình - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Ninh Bình

Chuyên viên phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH sanico Viet Nam - Ninh Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH sanico Viet Nam - Ninh Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>