58  

việc làm ke toan khu cong nghiep tại Ninh Bình

  

Tuyển Kỹ sư công nghiệp

Cong Ty TNHH Levi Strauss Vietnam - Ninh Bình

Kế Toán Kế Toán Công Trình

Ninh Bình

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Nam Định, Ninh Bình

Nam Định - Ninh Bình

Thợ nguội, gia công chế tạo

Cong ty TNHH Xay dung va thuong mai Nam Thanh - Ninh Bình

Trợ lý Giám sát Công nghệ thông tin

Cong ty TNHH Levi Strauss Viet Nam - Ninh Bình

Tuyển Công nhân Hàn điện, cơ khí

Cong ty co phan Co khi lap may LILAMA - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin

Cong ty TNHH MCNEX VINA - Ninh Bình

Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin

Ninh Bình

Kỹ sư Công nghệ Thực Phẩm (new hot)

Ninh Bình

Kế toán chi nhánh Ninh Bình

Tap doan Tan A Dai Thanh - Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Kế toán trưởng

Ninh Bình - 800-1.200 $ một tháng

Tổng quản lý resort

Cong ty CP Dinh Cao Su Nghiep Top Career - Ninh Bình

Nhóm trưởng trung tâm tiNiWorld (Ninh Bình, Hà Nội, Đồng Nai)

Cong ty co phan dich vu truyen thong Hanh Tinh - Hà Nội - Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhà Hàng

Cong Ty Co Phan Dich Vu Thuong Mai va Du - Ninh Bình

Trưởng bộ phận nhà hàng

Cong Ty Co Phan Dich Vu Thuong Mai va Du - Ninh Bình

Thợ cơ khí, thợ cắt gọt

Cong ty TNHH Xay dung va thuong mai Nam Thanh - Ninh Bình

Nhân viên tín dụng Ninh Bình/ Nam Định/ Quảng Ninh

Cong ty TNHH MTV Tai Chinh Viet- SG VietFinance - Nam Định - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Gò hàn

Cong ty TNHH Xay dung va thuong mai Nam Thanh - Ninh Bình

Giám sát nhóm luân chuyển

Cong ty TNHH Levi Strauss Viet Nam - Ninh Bình

Nhóm trưởng trung tâm Giáo - Trí tiNiWorld (Ninh Bình, Hà Nội, Đồng Nai)

Cong ty co phan dich vu truyen thong Hanh Tinh - Hà Nội - Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>