224  

việc làm ke toan khu cong nghiep tại Hưng Yên

  

Kế toán công trình

Cong ty co phan tap doan An phat - Hưng Yên

Đại Diện Thương Mại Khu vực Hưng Yên

Hưng Yên

Chuyên viên an toàn

Cong ty Co phan Cong nghiep Vinh Tuong - Hưng Yên

Môi trường/Xử lý chất thải - Chuyên Viên Cải Tiến và An Toàn

Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Vinh Tuong - Vinh - Hưng Yên

Nhân viên an toàn lao động vệ sinh môi trường

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thep Hoa Phat - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo viên dạy Toán-Lý-Hóa-Sinh-Tin-Thể dục

Truong THPT Nguyen Cong Hoan - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên an toàn lao động vệ sinh môi trường

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thep Hoa Phat - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán

Cong ty TNHH Hapam Viet Nam - Hưng Yên

Kế toán ( biết tiếng Trung)

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Kế toán tổng hợp biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Kế toán tổng hợp

Cong Ty TNHH C.H.I Hung Yen - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán trưởng

Cong ty TNHH Uginox Viet Nam - Hưng Yên

Kế toán tổng hợp biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Kế toán kho

Cong ty co phan che tao may bien ap Mi - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán tổng hợp

Cong ty co phan Otran Hung Yen - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Kế Toán Thanh Toán Quốc Tế

Cong Ty Co Phan GreenFeed Viet Nam - Chi Nhanh - Hưng Yên

Kế Toán Tổng Hợp

Cong ty co phan PCS Viet Nam - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Kế Toán Thuế

CONG TY CO PHAN THE THAO QUOC TE DONEX - Hà Nội - Hưng Yên

Kế toán trưởng

Cong ty TNHH SX-TM Tan Dong Duong Ha Noi - Hưng Yên

Nhân Viên Kế Toán

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>