163  

việc làm ke toan khu cong nghiep tại Hưng Yên

  

Kế Toán Trưởng Công Ty

Hưng Yên - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

esvn] Nhân Viên Kinh Doanh Hàng Tiêu Dùng Khu Vực Hưng Yên

CONG TY TNHH EROSS VIET NAM - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

esvn] Nhân Viên Kinh Doanh Hàng Tiêu Dùng Khu Vực Hưng Yên

CONG TY TNHH EROSS VIET NAM - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

esvn] Nhân Viên Kinh Doanh Hàng Tiêu Dùng Khu Vực Hưng Yên

CONG TY TNHH EROSS VIET NAM - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Hưng Yên - Mức Lương 7-10 Triệu

Cong ty TNHH thuong mai K G Viet Nam - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Asm - Giám Sát Khu Vực

Hưng Yên

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Hải Dương, Hưng Yên

Hải Dương - Hưng Yên

KCS thành phẩm - khu vực Văn Giang, Hưng Yên

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

KCS thành phẩm khu vực Hưng Yên

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Và Công Nhân Trại

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Gia Công Nhôm Kính

Hưng Yên

Công Nhân Gia Công Nhôm Kính

Hưng Yên

Công Nhân Kỹ Thuật

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính Công Ty

Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Tiền Mặt

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp

Hưng Yên

Kế Toán Tổng Hợp

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Kiêm Hỗ Trợ Kế Toán (02 Người)

Hưng Yên

Kế toán tổng hợp

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>