113  

việc làm ke toan khu cong nghiep tại Hưng Yên

  

Kế toán trưởng

Cong ty CP Thanh Long - Hà Nội - Hưng Yên

Kế toán biết Tiếng Trung làm việc tại Hưng Yên

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên

Kế toán biết Tiếng Trung làm việc tại Hưng Yên

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán (làm Việc Tại Hưng Yên)

Hưng Yên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Phòng An Toàn Môi Trường

Hưng Yên

CÔNG NHÂN GIA CÔNG, LẮP DỰNG NHÔM KÍNH

Cong Ty Co Phan Xuat nhap khau va Xay dung - Hưng Yên

CÔNG NHÂN GIA CÔNG, LẮP DỰNG NHÔM KÍNH

Cong Ty Co Phan Xuat nhap khau va Xay dung - Hưng Yên

CÔNG NHÂN GIA CÔNG, LẮP DỰNG NHÔM KÍNH

Cong Ty Co Phan Xuat nhap khau va Xay dung - Hưng Yên

Công Nhân Kiểm Đếm

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Vận Hành Chế Biến Sữa Chua

Hưng Yên

Kỹ Thuật Và Công Nhân Trại

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Đứng Máy Cắt CNc (Cắt Oxy Gaz)

Hưng Yên - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Cong Ty Co Phan Xuat nhap khau va Xay dung - Hưng Yên

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Cong Ty Co Phan Xuat nhap khau va Xay dung - Hưng Yên

THỦ KHO NHÀ MÁY

Cong Ty Co Phan Xuat nhap khau va Xay dung - Hưng Yên

THỦ KHO NHÀ MÁY

Cong Ty Co Phan Xuat nhap khau va Xay dung - Hưng Yên

THỦ KHO NHÀ MÁY

Cong Ty Co Phan Xuat nhap khau va Xay dung - Hưng Yên

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Cong Ty Co Phan Xuat nhap khau va Xay dung - Hưng Yên

Tuyển lái xe xúc Lật

Cong ty TNHH Ong Vang - Hưng Yên

kỹ sư điện tự động hóa

Cong Ty Co Phan Kim Tin Hung Yen - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>