266  

việc làm ke toan khu cong nghiep tại Hưng Yên

  

Nhân viên vệ sinh công nghiệp 03

Cong ty TNHH ADEN Services Viet Nam - Chi nhanh - Hưng Yên

Kế Toán Trưởng Công Ty Thành Viên

Tap Doan Austdoor - Hưng Yên

Kế toán trưởng (Công ty sản xuất) 22

Thoi trang ONOFF - Hưng Yên

Kế toán tổng hợp (Công ty sản xuất) 12

Thoi trang ONOFF - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Đại diện thương mại khu vực 02

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái xe Khu vực Gia Lâm, Vĩnh Tuy, Hưng Yên

Cong ty Taxi Group - Vinh - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Đại diện thương mại tại khu vực Hưng Yên

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện Khu Vực Hưng Yên

Hưng Yên

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Hưng Yên

Môi trường/Xử lý chất thải - Chuyên Viên Cải Tiến và An Toàn

Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Vinh Tuong - Vinh - Hưng Yên

Kỹ thuật, Công nhân vận hành, LĐ phổ thông 31

Cong ty TNHH Thiet Bi Dien Lien Gia - Hưng Yên

Công nhân kỹ thuật cơ khí 31

Cong ty Co phan Oristar - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành chế biến sữa 27

Cong Ty Co Phan Thuc Pham Dinh Duong Nutifood Viet - Hưng Yên

Công nhân vận hành chế biến sữa chua

Cong Ty Co Phan Thuc Pham Dinh Duong Nutifood Viet - Hưng Yên

Công nhân mài cơ khí.. 23

Cong ty co phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân mài đánh bóng. 23

Cong ty co phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân mạ,, 23

Cong ty co phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân mạ. 23

Cong ty co phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân mài đánh bóng 23

Cong ty co phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân mạ., 22

Cong Ty Co Phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>