77  

việc làm ke toan khu cong nghiep tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Khu Vực Sao Đỏ Hải Dương, Hải Phòng

Cong ty TNHH thuong mai K G Viet Nam - Hải Dương - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Khu Vực Sao Đỏ Hải Dương, Hải Phòng

Cong ty TNHH thuong mai K G Viet Nam - Hải Dương - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh Thời Trang Khu Vực Hải Dương - Mức Lương10-15 Triệu

Cong ty TNHH thuong mai K G Viet Nam - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh Thời Trang Khu Vực Hải Dương - Mức Lương10-15 Triệu

Cong ty TNHH thuong mai K G Viet Nam - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh (Sale) - Khu Vực Miền Bắc

Hà Nội - Hải Dương

Giám Sát Kinh Doanh Thời Trang Khu Vực Hải Dương - Mức Lương10-15 Triệu

Hải Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

01 Nhân Viên Kế Toán Kho

Hải Dương

Kế Toán Tổng Hợp

Hải Dương

Chief Accountant/kế Toán Trưởng

Hải Dương - 800 $ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp

Hải Dương

Kế Toán Tổng Hợp

Hải Dương

Nhân Viên An Ninh An Toàn (security)

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kế Toán Tổng Hợp

Prime Ad Consulting Co., Ltd - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Hải Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

OSPV tuyển nhân viên quản lý chất lượng công đoạn

Hải Dương - 400-500 $ một tháng

NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ (HOA SEN HẢI DƯƠNG)

Cong Ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Hải Dương

Trưởng Phòng Nhân Sự

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự

Hải Dương

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự

Hải Dương

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>