321  

việc làm ke toan khu cong nghiep tại Bắc Ninh

  

Nhân Viên Văn Phòng Tốt Nghiệp Chuyên Nghành Kế Toán

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy In Công Nghiệp

Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

H1290 ] Nhân viên vận hành máy in công nghiệp Tuyển gấp

Bắc Ninh - 500-1.000 $ một tháng

Nhân viên vận hành máy in công nghiệp

Bắc Ninh

Thợ Điện, Thợ Điện Công Nghiệp - Nhân Viên Phòng Cơ Điện

Bắc Ninh

Giám Sát Vệ Sinh Công Nghiệp Tại Bắc Ninh, Thái Nguyên

Thái Nguyên - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí Toàn Quốc

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

1500 Công Nhân Kỹ Thuật - Toàn Quốc

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Bắc Ninh, Bắc Giang

Cong ty Bia & NGK Hoa Binh - Bắc Ninh - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Bắc Ninh, Bắc Giang

Cong ty Bia & NGK Hoa Binh - Bắc Ninh - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Đại diện thương mại khu vực Bắc Ninh

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Địa Bàn Tỉnh Thuộc Khu Vực Phía Bắc

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Địa Bàn Tỉnh Thuộc Khu Vực Phía Bắc

Bắc Ninh

Thư ký Giám đốc khu vực miền Nam

Hà Nội - Bắc Ninh

Chuyên viên chính/Chuyên viên Kiểm soát tín dụng khu vực - Khối Kiểm soát

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực

Bắc Ninh

Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Cong ty TNHH DV Bao ve Bach Dang Giang - Hà Nội - Bắc Ninh

Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp

Hà Nội - Bắc Ninh

Chuyên viên quản lý quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Hà Nội - Bắc Ninh

Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Chính sách sản phẩm

Hà Nội - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>