80  

việc làm ke toan khu cong nghiep tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

TDV khu vực toàn miền bắc

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bếp Chính Khu Công Nghiệp Đình Tra'm - Bă'c Giang

Bắc Giang

Giám sát vệ sinh công nghiệp tại Bắc Giang 15

Cong ty TNHH Dich vu an uong Ba Sao - Bắc Giang

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong ty Co Phan ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong ty Co Phan DAISY Quoc Te - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Bếp Phó Khu CN Bắc Giang

Bắc Giang

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Khu Vực Tp Bắc Giang

Bắc Giang

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Khu Vực Tp Bắc Giang

Bắc Giang

Đại Diện Ba'n Hàng Khu Vực

Bắc Giang

Trưởng bộ phận kế toán siêu thị

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Bắc Giang

Kế toán trưởng

Cong ty TNHH Sinhan Eng vina - Bắc Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kế toán tổng hợp

Cong ty TNHH Sinhan Eng vina - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán trưởng

Cong ty TNHH Dien tu NCC Vina - Bắc Giang

Kế toán trưởng

Tap doan Tan A Dai Thanh - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp kế toán, thu ngân,NV chăm sóc,làm đẹp xe hơi tại AutoSpa

Hà Nội - Bắc Giang

Kế Toán Trưởng ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>