136  

việc làm ke toan kho tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kế Toán Kho Vật Tư

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kho [trần Anh Bắc Ninh 2]

Bắc Ninh

Thủ Kho Điện Tử

Bắc Ninh

Nhân Viên Thủ Kho

Bắc Ninh

Nhân Viên Thủ Kho

Bắc Ninh

Thủ Kho

Bắc Ninh

Thủ Kho

Bắc Ninh

Giám Sát Kho ( 1 Nam)

Bắc Ninh

Quản Lý Kho Cao Cấp (600$-1000$)

Bắc Ninh - 600-1.000 $ một tháng

Giám Sát Kho

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Kiêm Quản Lý Kho

Bắc Ninh

Công Nhân Vận Hành Kho

Bắc Ninh

Công Nhân Vận Hành Kho

Bắc Ninh

Quản lý kho

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế Toán Giá Thành

Bắc Ninh

Kế toán tổng hợp

Bắc Ninh

Kế Toán Trưởng/ Chief Acountant

Bắc Ninh

Kế toán tổng hợp

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>