186  

việc làm ke toan kho tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp/ Kế Toán Kho/ Kế Toán Tính Giá Thành

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Kho

Bắc Ninh

Kế Toán Kho

Bắc Ninh

Kế Toán Kho

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Kho

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Kho

Bắc Ninh

Kế Toán Kho Vật Tư

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kho

Bắc Ninh

Nhân Viên Kho (quản Lý Kho Nguyên Liệu)

Bắc Ninh

Thủ Kho

Bắc Ninh

Quản Lý/ Giám Sát - Kho

Bắc Ninh - 9.000.000-11.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kho

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kho

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thủ Kho (Ngành Thép)

Bắc Ninh

Quản Lý Kho

Bắc Ninh

Thủ Kho Bắc Ninh

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

nhân viên thủ kho

Hà Nội - Bắc Ninh - 6.000.000₫ một tháng

Thủ kho

Bắc Ninh

Thủ kho

Bắc Ninh

Thủ Kho

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>