465  

việc làm ke toan kho tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kế Toán Quản Lý Kho (Tiếng Anh/Hàn)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Kho

Thái Nguyên - Bắc Ninh

Cần tuyển gấp 2 kế toán kho

Bắc Ninh - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Kế toán kho

DongEun Engineering ViNa - Bắc Ninh

Nhân viên kho, kế toán kho 09

Cong ty CP DT TM Son Linh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cần tuyển nhân viên kế toán kho

Bắc Ninh - 2.500.000-3.500.000₫ một tháng

Kế toán quản lý kho 15

Cong ty TNHH Chitwing Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Kho

Bắc Ninh

Quản lý Kho

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý Kho

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý Kho

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý Kho

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý Kho

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý Kho

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý Kho

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý Kho

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý Kho

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý Kho

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Trưởng Bộ Phận Xưởng Sửa Chữa Đầu Kéo Container

Cong Ty Co Phan Dau Tu Bac Ky - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng anh ( kiêm quản lý kho )

Cong ty TNHH RFTECH Bac Ninh - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>