31  

việc làm ke toan kho moi nhat tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kế Toán Kho

Bắc Giang

Kiểm Soát Kho - Thủ Kho nhà máy Bắc Giang

Bắc Giang

Thủ Kho

Bắc Giang

Nhân Viên / Quản Lý Kho (Biết Tiếng Hoa)

Bắc Giang

THỦ KHO TẠI BẮC GIANG

Cong ty co phan Ca phe Hoa tan Trung Nguyen - Bắc Giang

Quản Lý Kho Làm Tại Bắc Giang ( Tuổi Từ 28 - 36)

Bắc Giang

Kế Toán Trưởng Nhà Máy Bắc Giang

Bắc Giang

Nhân Viên Kế Toán Làm Việc Tại Lạng Giang, Bắc Giang

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp Kiêm Kế Toán Trưởng

Bắc Giang - 7.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng Nhà Máy Bắc Giang

Bắc Giang

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TẠI BẮC GIANG

Cong ty co phan Ca phe Hoa tan Trung Nguyen - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng Nhà Máy Bắc Giang

Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Kkhu Vực Bắc Ninh - Bắc Giang

Bắc Ninh - Bắc Giang

Trình Dược Viên Kkhu Vực Bắc Ninh - Bắc Giang

Bắc Ninh - Bắc Giang

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Ưu Tiên Biê't Tiê'ng Hoa/ Tiếng Anh/Tiếng Hàn)

Bắc Giang

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Biê't Tiê'ng Hàn)

Bắc Giang

Giám đốc Nhà máy Bắc Giang

Bắc Giang - 800-1.000 $ một tháng

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH TẠI BẮC GIANG

Cong ty co phan Ca phe Hoa tan Trung Nguyen - Bắc Giang

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Biê't Tiê'ng Hàn)

Bắc Giang

trang:     1 | 2    >>