242289  

việc làm ke toan cong trinh

  

Kỹ sư bóc tách dự toán công trình (Hà Nội)

Cong ty TNHH Luoi cong trinh - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bóc Dự Toán Công Trình

Cong Ty TNHH Luoi Cong Trinh - Hà Nội - 200-500 $ một tháng

Kiểm toán công trình

Cong ty TNHH Tai chinh va Kiem toan Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế, dự toán, vật tư công trình

Cong ty TNHH TM Va DV Sao Thien - Tp Hồ Chí Minh

Kế toán công trình 27

Cong ty CP TM Tam Dai Kim - Tp Hồ Chí Minh

cần tuyển kế toán xây dựng công trình

cong ty co phan phat trien hai giang group - Quảng Trị

tuyển cán bộ an toàn công trình nhôm kính

cong ty co phan kad viet nam - Hà Nội

kế toán hạch toán công trình

xi nghiep xay lap so 3-chi nhanh tong cong ty - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

tuyển kế toán công trình

cong ty cp phat trien hai giang group - Quảng Trị

Kế toán kho công trình

Cong ty TNHH Xay Dung T.L.K - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Kỹ Sư Dự Toán Công Trình Xây Dựng (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Cong ty TNHH Sansei (Viet Nam) - Việt Nam

Lập trình viên cổng thanh toán và VAS. 04

Cong ty co phan truyen thong va giai tri GNC - Hà Nội

Xây dựng - Kế Toán Công Trình Lào Cai

Cong Ty CP Dau Tu Phat Trien Do Thi Va - Lào Cai

Kế Toán Công Trình

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Xay Dung VINLAND - Việt Nam

Kho vận/Vật tư - Kế Toán Công Trình Lào Cai

Cong Ty CP Dau Tu Phat Trien Do Thi Va - Lào Cai

Xây dựng - Kỹ Sư Kết Cấu-Lập Dự Toán Công Trình Vốn Ngân Sách

Cong ty TNHH Tu van Dau tu Xay dung An - Tp Hồ Chí Minh - 6.500.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Làm Hồ Sơ Dự Thầu Thanh Quyết Toán Công Trình

CONG TY TNHH VIET PHU AN - Huế

KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH MIA RESORT - NHA TRANG

CONG TY CO PHAN XAY DUNG SO 1 (COFICO) - Nha Trang

Kế toán kho công trình

Cong ty TNHH Xay Dung T.L.K - Tp Hồ Chí Minh

NV Kế Toán Kho Công Trình

CONG TY CPTMDV CO DIEN LANH T.L.K - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>