112529  

việc làm ke toan cong trinh

  

Kế toán thông kê công trình 13

Cong Ty CP DT Va XD Cong Trinh Mien Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kiểm toán công trình

Cong ty TNHH Tai chinh va Kiem toan Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên dự toán công trình (Hà Nội)

Cong ty TNHH xay dung HQKT Hung Thinh Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư giao thông, chuyên ngành cầu đường, kế toán công trình (Nghệ An)

Cong ty co phan Dau tu va Xay dung An - Nghệ An

Nhân viên thiết kế, dự toán, vật tư công trình (Hồ Chí Minh)

Cong ty TNHH TM Va DV Sao Thien - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Nhân Viên Thiết Kế, Dự Toán, Giám Sát Công Trình (Số Lượng: 2)

Cong Ty Co Phan Xay Dung Thuong Mai Quoc Te - Hà Nội

Kế Toán Công Trình 25

Cong Ty TNHH TM XD Dieu Long - Tp Hồ Chí Minh

Kế Toán Công Trình

Cong Ty TNHH TM XD Dieu Long - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư dự toán (Phụ trách giá công trình) 25

Cong ty Co Phan Quan Ly Xay Dung ATV - Tp Hồ Chí Minh

Kế toán công trình

Cong ty TNHH TM DL Binh An - Bình Dương

Kế toán công trình

Cong ty TNHH XAY DUNG THUONG MAI DICH VU HUY - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Kế Toán Công Trình

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Ky Thuat Duc - Tp Hồ Chí Minh

Kế toán công trình

Cong ty Co phan Xay dung va Thuong mai 299 - Bình Thuận

Kế toán công trình 17

Cong ty TNHH TM DL Binh An - Bình Dương

Kỹ sư dự toán (Phụ trách giá công trình) 17

Cong ty co phan xay dung va thuong mai 299 - Hà Nội

Nhân viên dự toán công trình 13

Cong ty TNHH Thiet Ke XD Kien An Vinh - Vinh - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cán bộ quyết toán công trình 06

Cong ty CP Dau tu Xay lap va Thuong mai - Hà Nội

Nhân Viên Vật Tự - Dự Toán Công Trình 05

CONG TY TNHH Xay Dung Kien Nhat - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên dự toán công trình

Cong ty TNHH xay dung HQKT Hung Thinh Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên dự toán công trình

Cong ty TNHH xay dung HQKT Hung Thinh Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>