6886  

việc làm ke toan chua kinh nghiem tại Hà Nội

  

Nhân Viên Kế Toán ( Chưa Kinh Nghiệm Sẽ Được Đào Tạo )

Hà Nội

Kế Toán (Nhận Chưa Kinh Nghiệm)

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Massage Có Kinh Nghiệm; Chưa Có Kn Được Đào Tạo

Hà Nội

Tuyển Vệ Sỹ , Bảo Vệ (chưa Có Kinh Nghiệm Sẽ Được Đào Tạo Nghề)

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên KD Bất Động Sản-Lương 4tr/tháng -Chưa cần kinh nghiệm

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh BĐS.Chưa Kinh nghiệm được Đào tạo chuyên nghiệp

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Hành chính - Lễ tân được đào tạo chưa Kinh nghiệm

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Hành chính - Lễ Tân chưa Kinh nghiệm được đào tạo

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên KD BĐS-chưa Kinh Nghiệm Được Đào Tạo Chuyên Nghiệp

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh BĐS.chưa Kinh Nghiệm Được Đào Tạo Chuyên Nghiệp

Hà Nội

Nhân Viên Massage Có Kinh Nghiệm; Chưa Có Kn Được Đào Tạo

Hà Nội

Telesales Chưa Có Kinh Nghiệm Được Đào Tạo [lcb: 3.8tr/tháng]_làm Hành Chính

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế toán nội bộ nữ, không cần kinh nghiệm

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

03 Kế Toán Trưởng ( 5 Năm Kinh Nghiệm )

Hà Nội

Kế Toán ( 2-3 Năm Kinh Nghiệm)

Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Kế toán trưởng (kinh nghiệm 5 năm)

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kế Toán Thuế ( 5 Năm Kinh Nghiệm - ưu Tiên Nam)

Hà Nội

Kế Toán Có Kinh Nghiệm Thật Sự

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán tổng hợp nhiều kinh nghiệm

Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Có Kinh Nghiệm

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>