60389  

việc làm ke toan ban hang

  

Kế Toán - Bán Hàng

Cong ty TNHH Xay dung va Thuong mai Phuong Toan - Hải Phòng

Kế Toán Bán Hàng Kiêm Hỗ Trợ Kinh Doanh

Cong ty TNHH Phu tung O to Quoc te Toan - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế Toán Bán Hàng Kiêm Hỗ Trợ Kinh Doanh

Cong ty TNHH Phu tung O to Quoc te Toan - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Fpt Shop Trị An] - kế toán bàn hàng/thu ngân

Cong ty co phan ban le ky thuat so FPT - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Fpt Shop Trị An] - kế toán bàn hàng/thu ngân

Cong ty co phan ban le ky thuat so FPT - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tân Uyên - Bình Dương] FPT SHOP Sắp Khai Trương - Kế Toán Bán Hàng / Thu Ngân

Cong ty co phan ban le ky thuat so FPT - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - [Bình Tân] Kế Toán Bán Hàng Cho Shop Mới Khai Trương

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - Tp Hồ Chí Minh

Tân Uyên - Bình Dương] FPT SHOP Sắp Khai Trương - Kế Toán Bán Hàng / Thu Ngân

Cong ty co phan ban le ky thuat so FPT - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - [Fpt Shop Bình Dương] Kế Toán Bán Hàng

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - Bình Dương

FPT SHOP] TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG/THU NGÂN TẠI TP.HCM

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - Tp Hồ Chí Minh

Fpt Shop] Tuyển Kế Toán Bán Hàng/Thu Ngân Khu Vực TP.HCM

Cong ty co phan ban le ky thuat so FPT - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Fpt Shop] Tuyển Kế Toán Bán Hàng/Thu Ngân Khu Vực TP.HCM

Cong ty co phan ban le ky thuat so FPT - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Fpt Shop] Tuyển Kế Toán Bán Hàng/Thu Ngân Khu Vực TP.HCM

Cong ty co phan ban le ky thuat so FPT - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Fpt Shop Vĩnh Long - Kế Toán Bán Hàng / Thu Ngân

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - Vĩnh Long

Kho vận/Vật tư - [Tân Bình] Kế Toán Bán Hàng / Thu Ngân

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng Quận 5

GIA BAN SI - Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TOÀN THỜI GIAN (Full-time)

Cong ty TNHH Cua Hang Tien Loi Gia Dinh Viet - Bình Dương - 3.300.000₫ một tháng

Kế toán bán hàng

Nha hang Old ha noi - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế toán bán hàng

Cong ty TNHH Thuong mai Cuong Hang - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế toán bán hàng lương 3-5 triệu/tháng

Cong ty TNHH Thuong mai Cuong Hang - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>