20340  

việc làm ke hoach san xuat

  

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Le Son - Long An

Nhân viên kế hoạch sản xuất 20

Cong ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Le Son - Long An

Nhân viên kế hoạch sản xuất 15

Cong ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Le Son - Long An

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Cong ty TNHH San xuat Thuong Mai Dien Tu Vien - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phụ trách kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Dau Tu San Xuat va Thuong Mai - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Planer/Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH san xuat hang may mac ESQUEL Viet - Hòa Bình

Trưởng phòng kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Dau Tu San Xuat va Thuong Mai - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH San Xuat Thuong Mai Kien Thanh - Bình Dương

Nhân Viên Kế Hoạch Gia Công, Kế Hoạch Sản Xuất 17

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Kế Hoạch Gia Công, Kế Hoạch Sản Xuất

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Việt Nam

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất tại Hà Nội

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất 29

CONG TY CO PHAN THUONG MAI CO KHI TAN THANH - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất tại Hà Nội

Hà Nội

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty Co phan L-A - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Điều Độ Kế Hoạch Sản Xuất

Cong ty TNHH CUA MITADOOR - Bình Dương

Nhân Viên Điều Độ Kế Hoạch Sản Xuất

Bình Dương

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>