22020  

việc làm ke hoach san xuat

  

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Cong ty TNHH San xuat thuong mai dien tu vien - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Cong Ty TNHH San Xuat Thuong Mai Co Khi Hong Ky - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - [0005-HY] Quản Lý Kế Hoạch Sản Xuất ($550-$1000)

Tap Doan San Xuat Da Quoc Gia Cua Nhat Ban - Hưng Yên - 550-1.000 $ một tháng

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH san xuat Phu Luc (VN) - Tây Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH san xuat Phu Luc (VN) - Tây Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH san xuat Phu Luc (VN) - Tây Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH san xuat va thuong mai Hai Linh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch sản xuất (biết tiếng Hoa)

CTY MAY MAC XUAT KHAU PAO YUAN (VIET NAM) - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch sản xuất

CTY MAY MAC XUAT KHAU PAO YUAN (VIET NAM) - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Kế Hoạch Sản Xuất

Cong Ty Yazaki Eds VN - Bình Dương

Trưởng Nhóm Kế Hoạch Sản Xuất nhân bản

Bình Dương

Trưởng Nhóm Kế Hoạch Sản Xuất

Bình Dương

Nhân viên kế hoạch sản xuất

CONG TY TNHH MTV KIM BACH HOP - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm Kế Hoạch Sản Xuất

Bình Dương

Chuyên Viên Cung Ứng Và Kế Hoạch Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

tuyển Gấp] Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Chuyên Viên Cung Ứng Và Kế Hoạch Sản Xuất

Cong Ty TNHH Trang An V.E.M - Hà Nội

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Hà Nội

Nhân viên kế hoạch/ điều độ sản xuất

Cong ty Co phan ESC Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch sản xuất

CONG TY CO PHAN SUA & BANH KEO HOANG DE - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>