20536  

việc làm ke hoach san xuat

  

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Le Son - Long An

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Cong ty TNHH San xuat Thuong Mai Dien Tu Vien - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Dau Tu San Xuat va Thuong Mai - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phụ trách kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Dau Tu San Xuat va Thuong Mai - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH San Xuat Thuong Mai Kien Thanh - Bình Dương

Planer/Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH san xuat hang may mac ESQUEL Viet - Hòa Bình

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Bình Dương)

Cong ty Co phan Kinh Do - Bình Dương

【計画立つ募集】TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh Kế Hoạch Sản Xuất

Cong Ty Co Phan Van Phong Pham Hai phong - Hải Phòng

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Hải Dương

nhân viên kế hoạch sản xuất

cong ty co phan tu van hip viet nam - Hải Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kế Hoạch

CONG TY TNHH SX TM DV VAN TAI BACH KHOA - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phòng kế hoạch sản xuất

MasterStreets Group - Hải Dương

Nữ Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đồng Nai

Nhân viên phòng kế hoạch sản xuất

MasterStreets Group - Hải Dương

【計画立つ募集】TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất - Production Control Staff

Hà Nội

2 Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Hải Dương

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Đồng Nai

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>