21862  

việc làm ke hoach san xuat

  

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Le Son - Long An

Chuyên viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH San Xuat Thuong Mai Kien Thanh - Bình Dương

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Cong ty TNHH San xuat Thuong Mai Dien Tu Vien - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Dau Tu San Xuat va Thuong Mai - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Planer/Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH san xuat hang may mac ESQUEL Viet - Hòa Bình

Phụ trách kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Dau Tu San Xuat va Thuong Mai - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bình Dương

Nhân viên Kế hoạch sản xuất 27

Cong ty TNHH ECOTEK - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Hà Nội

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Hưng Yên

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất

Cong ty Co phan Quoc te Son Ha - Hà Nội

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Bình Dương

Nhân viên Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Cong Ty Co Phan 3S Furniture - Việt Nam

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (phòng Sản Xuất)

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lập Kế Hoạch Sản Xuất / Production Planning Staff

Bình Dương

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất (production Planning)

Hà Nội

Nhân Viên Kế Hoạch - Sản Xuất

Long An

trang:     1 | 2 | 3    >>