17474  

việc làm ke hoach san xuat

  

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Cong ty TNHH San Do - Vinh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Cong ty TNHH San Do - Vinh

Chuyên Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất (Tiếng Anh)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Ban Quan Ly Du An Nha May Che Bien Go - Kiên Giang

Trưởng Phòng Điều Độ (Kế Hoạch Sản Xuất)

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lập Kế Hoạch Sản Xuất

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất (Tiếng Anh)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Cong ty Co khi va Xay dung Dong Son - Đồng Nai - 10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Hà Nội

Chuyên Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Hà Nội

TUYỂN GIÁM SÁT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất ( Làm Việc KCN Cát Lái 1)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Hải Phòng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Cong ty TNHH SX TM KT Cong nghe 2T - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lập Kế Hoạch Sản Xuất (Tiếng Anh+Tiếng Nhật) 07

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên quản lý và lập kế hoạch sản xuất ($800)

Hà Nội - 800 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>