17821  

việc làm ke hoach san xuat

  

Nhân viên kế hoạch sản xuất 19

Cong ty TNHH san xuat Phu Luc (VN) - Tây Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH san xuat Phu Luc (VN) - Tây Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH san xuat Phu Luc (VN) - Tây Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH san xuat va thuong mai Hai Linh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Le Son - Long An

Chuyên viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH San Xuat Thuong Mai Kien Thanh - Bình Dương

Planer/Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH san xuat hang may mac ESQUEL Viet - Hòa Bình

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Cong ty TNHH San xuat Thuong Mai Dien Tu Vien - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Dau Tu San Xuat va Thuong Mai - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phụ trách kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Dau Tu San Xuat va Thuong Mai - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch sản xuất 16

Cong ty TNHH san xuat Phu Luc (VN) - Tây Ninh

Chuyên viên kế hoạch tiền lương phòng sản xuất

Hà Nội

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất - Ưu Tiên Nam

Việt Nam

Giám sát kế hoạch sản xuất

Hà Nội

Phó Tổng Giám Đốc Kế Hoạch & Sản Xuất Ngành Kết Cấu Thép

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Bộ Phận Kế Hoạch Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phòng kế hoạch sản xuất

Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên lập kế hoạch sản xuất/ Production planning staff

Bình Dương

Nhân viên Kế Hoạch Sản Xuất

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>