48  

việc làm hong hai tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kinh Doanh (Bắc Ninh)

Bắc Ninh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng, Trưởng Phòng Quản Lý Máy Móc Thiết Bị

Bắc Ninh

Bắc Ninh ] Nhân Viên Y Tá

Bắc Ninh

Chuyên Viên Tư Vấn Tín Dụng (miền Bắc)

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Kỹ Thuật May ($1000 - $1500)

Bắc Ninh - 1.000-1.500 $ một tháng

Nhân viên kho

Cong ty Hikari Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Công Nghệ

Bắc Ninh

Nhân Viên CSR

Bắc Ninh

Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Quan Hệ Lao Động

Bắc Ninh

Chuyên Viên Hệ Thống Mạng Và Hạ Tầng CNTT

Bắc Ninh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Bắc Ninh

Kỹ Sư Công Nghệ(gấp, Bắc Ninh)

Bắc Ninh

Thủ kho cửa hàng ICT - VinPro+

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Bắc Ninh

Nhân viên bảo vệ tại Quế Võ Bắc Ninh

Cong ty co phan dich vu bao ve Thuan Phat - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty TNHH Funing Precision Component - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Vệ Làm Việc Tại Quế Võ - Bắc Ninh

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Bắc Ninh ] Giám Đốc Công Đoạn Kiến Tập

Bắc Ninh

Thu ngân

Cong ty Co phan Mediamart Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Cong ty Co phan Mediamart Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>