64  

việc làm hong hai tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Showroom Khu Vực Bắc Ninh, Hải Dương

Hải Dương - Bắc Ninh

Quản Lý Showroom Khu Vực Bắc Ninh, Hải Dương

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phat Trien Sohee Han - Hải Dương - Bắc Ninh

Quản Lý Showroom Khu Vực Hải Dương, Bắc Ninh

Hải Dương - Bắc Ninh

Phó Quản Lý Nhà Hàng Hải Sản

Hà Nội - Bắc Ninh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Quản Lý Nhà Hàng Hải Sản

Cong Ty CP Minh Anh - Bắc Ninh

Nhân viên tiếng trung

TAP DOAN KHKT HONG HAI (FOXCONN) - Bắc Ninh

Phiên dịch kiêm quản lý dự trù kinh phí

TAP DOAN KHKT HONG HAI (FOXCONN) - Bắc Ninh

Nhân viên tiếng trung 23

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên nam biết tiếng anh

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên sửa chữa điện nước 07

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên tiếng trung

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Trưởng bộ phận Thành hình

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Trưởng chuyền bộ phận thành hình

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Giám đốc thi công cơ điện

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Cán bộ quản lý bộ phận lắp ráp

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên hành chính

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Cán bộ quản lý

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Tuyến trưởng bộ phận Thành hình

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý chất lượng

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên thao tác máy thành hình

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>