69  

việc làm hong hai tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển nhân viên phiên dịch tiếng trung 26

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Kỹ sư khai thác sản phẩm 26

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn hoặc Tiếng Anh

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên nam biết tiếng anh

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên tiếng Hàn

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên IT

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân Viên PE

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Cán bộ quản lý bộ phận lắp ráp

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Điều chỉnh vận hành máy Thành hình ép nhựa

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên chuyên ngành tiếng Anh

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Giám đốc thi công cơ điện

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Tuyến trưởng bộ phận Thành hình

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Thợ nguội bộ phận Sửa khuôn

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên hành chính

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý ký túc xá

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Vận hành máy Thành hình ép nhựa

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>