46  

việc làm hong hai tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên thanh khoản Hải quan

Cong ty TNHH Hans World Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên thanh khoản Hải quan 10

Cong ty TNHH Hans World Viet Nam - Bắc Ninh

E-Commerce staff

Cong ty CP tap Doan Hong hai (Cong ty TNHH - Bắc Ninh

E-commerce Staff

TAP DOAN KHKT HONG HAI - Cong ty TNHH Funing - Bắc Ninh

Kỹ Sư Phát Triển Sản Phẩm PE

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư quản lý chất lượng 14

Cong ty TNHH Funing Precision Component - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh

Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh

Hà Nội - Bắc Ninh - 7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận

Hà Nội - Bắc Ninh - 5.000.000₫ một tháng

Phiên dịch viên tiếng Hàn

Cong ty TNHH Chitwing Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh

Bắc Ninh

Tuyển 03 Lái Xe 02 Phụ xe cho chi nhánh đi làm ngay

Hà Nội - Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty Co phan Mediamart Viet Nam - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch cho các phòng ban

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch cho các phòng ban 26

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh

NHÂN VIÊN KINH DOANH (Nam)

Cong ty co phan cong nghiep Vinh Tuong - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>