77  

việc làm hong hai tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên khai báo hải quan

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh_ Sales Assistant_ Khu vực Đồng Bằng Sông Hồng

Cong Ty TNHH MTV Tai Chinh PPF Vietnam - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên nam biết tiếng anh

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn hoặc Tiếng Anh

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên tiếng Hàn

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên IT

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân Viên PE

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Trưởng chuyền bộ phận thành hình

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Điều chỉnh vận hành máy Thành hình ép nhựa

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Thợ nguội bộ phận Sửa khuôn

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Vận hành máy Thành hình ép nhựa

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên tính lương và bảo hiểm

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Cán bộ quản lý bộ phận lắp ráp

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên chuyên ngành tiếng Anh

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nữ nhân viên chuyên tiếng Trung

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Tuyến trưởng bộ phận Thành hình

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>