10873  

việc làm hoc sua chua dien thoai

  

Học việc sửa chữa điện thoại 26

Cong Ty Co phan Q-Mobile - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Phần Cứng Thiết Bị Tin Học Hoặc Điện Thoại

Hà Nội

Nhân viên học việc sửa chữa điện thoại level 3

Nhat Cuong Mobile - Hà Nội

Học việc sửa chữa điện thoại

Cong Ty Co phan Q-Mobile - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Phúc

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Khánh Hòa

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Tiền Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Phần Cứng Điện Thoại

Bắc Ninh

Nhân viên sửa chữa điện thoại di động 27

Nhi Ha Mobile - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật sửa chữa điện thoại 26

Cong ty TNHH TM Lien Hiep Mo Bi - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ sửa chữa điện thoại di động 26

Nhi Ha Mobile - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Phần Cứng Điện Thoại

Bắc Ninh

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại

Hải Dương

Nhân viên sửa chữa điện thoại

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Điện Thoại Tại Yên Bái

Yên Bái

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Điện Thoại Tại Tuyên Quang

Tuyên Quang

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Điện Thoại Tại Yên Bái

Yên Bái

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Điện Thoại Tại Đà Nẵng

Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Điện Thoại Di Động

Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>