28795  

việc làm hoc sua chua dien thoai

  

Nhân viên Kỹ thuật sửa chữa phần cứng thiết bị tin học hoặc điện thoại

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Phần Cứng Thiết Bị Tin Học Hoặc Điện Thoại

Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật sửa chữa thiết bị tin học hoặc điện thoại

Cong ty may tinh Phuc Anh - Hà Nội

Nhân Viên Sửa Chữa, Tháo Lắp Phần Cứng Điện Thoại Iphone, Smartphone

CONG TY TNHH TM DV DAU TU TIN HOC MINH - Việt Nam

Bưu chính viễn thông - Nv Kỹ Thuật Sửa Chữa Điện Thoại (Việt Trì/ Đà Nẵng)

CONG TY TNHH MTV KHOA HOC & KY THUAT OPPO - Đà Nẵng - Việt Trì

Bưu chính viễn thông - Nv Kỹ Thuật Sửa Chữa Điện Thoại (Việt Trì)

CONG TY TNHH MTV KHOA HOC & KY THUAT OPPO - Việt Trì

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nv Kỹ Thuật Sửa Chữa Điện Thoại(Hà Nội/ Vinh)

CONG TY TNHH MTV KHOA HOC & KY THUAT OPPO - Hà Nội - Vinh

Bưu chính viễn thông - Nv Kỹ Thuật Sửa Chữa Điện Thoại(Hà Nội/ Vinh)

CONG TY TNHH MTV KHOA HOC & KY THUAT OPPO - Hà Nội - Vinh

Nhân Viên Sửa Chữa, Tháo Lắp Phần Cứng Điện Thoại

CONG TY TNHH TM DV DAU TU TIN HOC MINH - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên sửa chữa, tháo lắp phần cứng điện thoại iphone, smartphone

Cong ty TNHH TM DV Dau tu Tin hoc Minh - Tp Hồ Chí Minh

Bưu chính viễn thông - Nv Kỹ Thuật Sửa Chữa Điện Thoại(Hà Nội)

CONG TY TNHH MTV KHOA HOC & KY THUAT OPPO - Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Điện Thoại 04

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc & Ky Thuat OPPO - Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Điện Thoại

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc & Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long - Cà Mau

Nhân viên sửa chữa điện thoại Smartphone

Linh Trung Tin Group - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa chữa điện thoại Smartphone

Linh Trung Tin Group - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa chữa điện thoại Smartphone

Linh Trung Tin Group - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa chữa điện thoại

Cong ty TNHH Mobile24h - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa chữa điện thoại Smartphone

Linh Trung Tin Group - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa chữa điện thoại

Cong ty TNHH Mobile24h - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa chữa điện thoại

Cong ty TNHH Mobile24h - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>