13926  

việc làm hoc nghe dien lanh

  

Cần Tuyển Gấp Kỹ Thuật Viên Điện Lạnh, Thợ Phụ Học Nghề Điện Lạnh

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển thợ điện lạnh và học nghề điện lạnh

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.500.000₫ một tháng

Tuyển thợ điện lạnh và học nghề điện lạnh

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.500.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Tin Học, Công Nghệ Thông Tin

Nha May Gach Men Cao Cap Vicenza Thanh Hoa - Thanh Hóa - 350-500 $ một tháng

Tuyển thợ điện lạnh và học nghề điện lạnh

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển 05 thợ điện lạnh học nghề, lương 2tr

Hà Nội - 2.000.000₫ một tháng

Cần tuyển thợ điện lạnh có tay nghề cao, phụ việc

Hà Nội

Cần tuyển thợ điện lạnh có tay nghề cao, phụ việc

Hà Nội

Cần tuyển thợ điện lạnh có tay nghề cao

Hà Nội

Cần tuyển thợ điện lạnh có tay nghề cao, phụ việc

Hà Nội

Thợ phụ và Học việc điện lạnh

Dien lanh Phat Quang - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Sinh Viên Học Việc Ngành Điện Tử - Máy Tính

CHI NHANH CONG TY TNHH DICH VU TIN HOC FPT - Tp Hồ Chí Minh

Thợ học việc điện cơ, điện lạnh

Chi nhanh Cong ty TNHH MTV Dai Trung Hieu - Bình Dương

Tuyển Thợ, Tuyển Học Việc Điện Cơ, Điện Lạnh

Bình Dương

Tuyển thợ chính, thợ phụ học việc điện lạnh tại Hà Nội

Hà Nội

Tuyển Thợ Học Việc Điện Lạnh Có Lương

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Sinh Viên Học Việc Ngành Điện Tử - Máy Tính

CHI NHANH CONG TY TNHH DICH VU TIN HOC FPT - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí lành nghề 30

Cong ty co phan Gom My - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

100 Công nhân kỹ thuật lành nghề, - Tổ trưởng, nhóm trưởng

Cong ty CP LILAMA 69-1 - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân, thợ lành nghề cơ khí

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>