41  

việc làm hoc dai hoc tai chuc tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thủ kho Shop Cửa hàng ICT tại Thành phố Bắc Giang - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Giang

Thủ kho Shop Cửa hàng ICT tại Thành phố Bắc Giang - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Giang

Thủ kho Shop cửa hàng Điện thoại, Laptop tại Thành phố Bắc Giang - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Giang

Thủ kho Shop cửa hàng Điện thoại, Laptop tại Thành phố Bắc Giang - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Giang

Kỹ Sư Xây Dựng Tại Lào

Hà Nội - Bắc Giang - 15.000.000-35.000.000₫ một tháng

Trợ lý thương vụ

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh - Khu Vực Miền Bắc

Bắc Giang

Trưởng phòng Dịch vụ khách hàn

Bắc Giang

Thủ kho cửa hàng ICT ---- VinPro+

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nghiệp Vụ Tiếng Trung

Cong ty Co phan Phat trien Nguon Nhan luc Hoang - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử

Cong ty co phan xuat nhap khau Vinaex - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kinh Doanh

Bắc Giang

Chuyên viên nhân sự - phụ trách mảng Văn hóa doanh nghiệp thành thạo Tiếng Trung

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Thị Trường

Bắc Giang

Giảng Viên Khoa Công Nghệ

Hà Nội - Bắc Giang

Cán Bộ Phòng Hợp Tác Quốc Tế

Hà Nội - Bắc Giang

Giảng Viên Khoa Tiếng Nhật

Hà Nội - Bắc Giang

Giảng Viên Khoa Tiếng Hàn

Hà Nội - Bắc Giang

Cán Bộ Phòng Hành Chính Văn Phòng

Hà Nội - Bắc Giang

Kế Toán Trưởng

Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>