22627  

việc làm hoa vien kien truc

  

Xây dựng - Kiến Trúc Sư, Nhân Viên Diễn Họa 2D, 3D Nội Thất Kiến Trúc

Cong ty Co phan Kien truc va Xay dung Hung - Vinh

Họa viên- kiến trúc sư 26

Cong ty TNHH tu van kien truc va xay dung - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Họa Viên Kiến Trúc - Khai Triển Bản Vẽ 2D

CONG TY CO PHAN KIEN TRUC D3 (D3A) - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Họa Viên Kiến Trúc - Khai Triển Bản Vẽ 2D

CONG TY CO PHAN KIEN TRUC D3 (D3A) - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Họa Viên Kiến Trúc

CONG TY CO PHAN KIEN TRUC D3 (D3A) - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Họa Viên Kiến Trúc

CONG TY CO PHAN KIEN TRUC D3 (D3A) - Tp Hồ Chí Minh

Họa viên kiến trúc

Cong Ty TNHH Kien Truc DDCONCEPT - Tp Hồ Chí Minh

kiến trúc, họa viên kiến trúc

Cong ty TNHH kien truc va xay dung Compa - Tp Hồ Chí Minh

Kiến Trúc Sư, Họa Viên Thiết Kế

Cong ty co phan dau tu kien truc noi that - Hà Nội - Huế - 200-500 $ một tháng

Họa Viên Kiến Trúc

cong ty TNHH Thiet ke - Xay dung Kien An - Tp Hồ Chí Minh - 200-500 $ một tháng

Họa viên kiến trúc

Cong ty TNHH Thiet ke - Xay dung Kien An - Tp Hồ Chí Minh

Họa viên triển khai kiến trúc

Cong ty TNHH Thiet Ke XD Kien An Vinh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Họa viên kiến trúc

Cong ty TNHH Thiet Ke XD Kien An Vinh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kiến trúc diễn họa 3D 26

Cong Ty Co phan Dau tu Truc Bach - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kiến trúc diễn họa 3D

Cong ty co phan dau tu Truc Bach - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

CONG TY TO CHUC HOI NGHI, SU KIEN VA DU - Hòa Bình

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

CONG TY TO CHUC HOI NGHI.SU KIEN VA DU LICH - Hòa Bình

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Cong ty TNHH TM DV Vien My - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Họa Viên Nữ Autocad

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Moc Luc - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển họa viên nội thất - kiến trúc sư 25

GBK company - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>