11438  

việc làm hoa lua

  

Nam nhân viên thiết kế đồ họa, vẽ phim in lụa

CONG TY SAN XUAT IN AN AN VIET PHAT - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

TRƯỞNG PHÒNG IN LỤA - IN ẤN (Tiếng Hoa)

CONG TY TNHH MTV SX-TM VINH MAO - Long An

05 nhân viên in lụa

Cong ty TNHH SX TM DV XNK Hoa Long - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng in lụa - in ấn (biết tiếng Trung)

CONG TY TNHH MTV SX-TM VINH MAO - Long An

Thợ In Lụa

Bình Dương

Nhân viên in lụa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên in lụa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên in lụa

Tp Hồ Chí Minh

Thợ In Lưới, Lụa

Thanh Hóa

Thợ in lụa ( In lưới )

Ao Thun Dang Cap - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên in lụa - Quản lý sản xuất

Cong Ty TNHH SX TM DV XNK Ca Voi Xanh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên in lụa " SILK PRINTING STAFF"

Cong Ty TNHH Esanastri VN (Esanastri VN Co., Ltd) - Đồng Nai

Nhân viên In ấn kéo lụa

Cong ty TNHH SX TM In an quang cao An - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên in lụa

Cong Ty TNHH SX TM DV XNK Ca Voi Xanh - Tp Hồ Chí Minh

Thợ in lụa

Cong Ty TNHH Trang An V.E.M - Tp Hồ Chí Minh

Thợ In Lụa

Cong ty TNHH SX TM In An An Phuoc - Tp Hồ Chí Minh

Thợ in Lụa ( In trên Vải )

Ao Thun Dang Cap - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên in lụa

Cong Ty TNHH Esanastri VN (Esanastri VN Co., Ltd) - Đồng Nai

THỢ IN LỤA

Đà Nẵng - Vinh

Tuyển thợ in lụa

Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>