4332  

việc làm hoa lua

  

Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm Lúa

Bắc Ninh

Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm Lúa

Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh (Cứng 5-9triệu+Hoa Hồng+Thưởng)

Cong ty Co phan Dia Oc Thang Loi - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển dung nhân viên Quản Đốc Sản Xuất (Thanh Hóa) ngày24/05/2016

Thanh Hóa

Nhân viên kinh doanh (Cứng 5-9triệu+Hoa Hồng+Thưởng)

Cong ty Co phan Dia Oc Thang Loi - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Hàng Hóa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh (Cứng 5-9triệu+Hoa Hồng+Thưởng)

Cong ty Co phan Dia Oc Thang Loi - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư Điện - Tự Động Hóa

Hà Nội

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư Điện - Tự Động Hóa

Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Hà Nội

Quản Lý Kho Hàng Hóa (HCM)

Tp Hồ Chí Minh

Hoạ Viên 2d Kiến Trúc - Nội Thất

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Điện & Tự Động Hoá - Số Lượng 03 Người

Hà Nội

Nhân Viên Mua Hàng (Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Kho Hàng Hóa (HCM)

Tp Hồ Chí Minh

Thiết Kế Đồ Họa

Hà Nội

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.500.000₫ một tháng

Thiết Kế Đồ Họa

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>