326  

việc làm hanh chinh van thu tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên Hành chính văn phòng

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Hành chính văn phòng ( Biết tiếng Hàn )

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính (Làm Việc Tại Bắc Ninh)

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính (Làm Việc Tại Bắc Ninh)

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Biết Tiếng Anh)

CONG TY CP DAU TU XUAT NHAP KHAU VA THUONG - Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Biết Tiếng Anh)

CONG TY CP DAU TU XUAT NHAP KHAU VA THUONG - Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Biết Tiếng Anh)

CONG TY CP DAU TU XUAT NHAP KHAU VA THUONG - Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Kiêm IT

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Biết Tiếng Anh)

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Kiêm IT

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Đông Bắc Bộ - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Đông Bắc Bộ - Bắc Ninh

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (600-1000$) - TỈNH BẮC NINH

Bắc Ninh - 1.000 $ một tháng

NV Hành Chính Nhân Sự - Tiếng Nhật N2 Hoặc Tiếng Anh

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch tiếng Hàn kiêm Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch tiếng Hàn kiêm Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

TP Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Bắc Ninh] Nhân viên hành chính nhân sự

Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>