33  

việc làm hanh chinh van phong tại Vĩnh Long

  

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Vĩnh Long - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Vĩnh Long

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Vĩnh Long

Bưu chính viễn thông - Trưởng Phòng Kỹ Thuật - Fpt Telecom Chi Nhánh Vĩnh Long

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Vĩnh Long

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Vĩnh Long

FPT Telecom - Vĩnh Long

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Vĩnh Long

FPT Telecom - Vĩnh Long

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Vĩnh Long

FPT Telecom - Vĩnh Long

Trưởng phòng nhân sự

Cong ty Co phan ky thuat va O to Truong - Vĩnh Long - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn kinh doanh khu vực Vĩnh Long

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Quoc Te Viet Nam - Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Đào Tạo

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Chuyên Viên Đào Tạo

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Chuyên Viên Đào Tạo

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Nhân viên kinh doanh khu vực miền Nam

Cong ty Co phan duoc pham An Hung - Vĩnh Long - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thợ sơn

Cong ty Co phan ky thuat va O to Truong - Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Nhân Viên Bán Hàng

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Nhân Viên Bán Hàng

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Nhân Viên Bán Hàng

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

trang:     1 | 2    >>