405  

việc làm hanh chinh van phong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự ( Tiếng Nhật )

Bắc Ninh

HIP VIỆT NAM CẦN TUYỂN GẤP TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

Bắc Ninh - 1.000-1.400 $ một tháng

Phó Phòng Hành Chính

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự - Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tại Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên viên hành chính - Phòng Quản lý đầu tư xây dựng mạng lưới

Hà Nội - Bắc Ninh

Trưởng bộ phận Hành chính hậu cần - Phòng Hành chính

Hà Nội - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Cong ty TNHH SungNam ViNa - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Phó Phòng Hành Chính

Bắc Ninh

Giám Sát Vận Hành - Môi Trường - ISO (phòng Kỹ Thuật)

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Cong ty TNHH Thanh Thai Mobile - Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân viên hành chính nhân sự kiêm biên phiên dịch

Bắc Ninh - 400-700 $ một tháng

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>