162  

việc làm hanh chinh van phong tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên hành chính - văn phòng

Cho doanh nghiep Viet Nam - Bắc Giang

Trưởng Phòng Hành Chính

Bắc Giang

Phó phòng Hành Chính biết Tiếng Trung 20

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Cong ty TNHH Coresearch Vietnam - Bắc Giang

Phó phòng Hành Chính 06

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Hành Chính-Nhân Sự

Bắc Giang

Phó Phòng Hành Chính-Nhân Sự

Cong Ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang

Trưởng Phòng Hành Chinh Nhân Sự

Bắc Giang

Trưởng phòng hành chính

Cong ty TNHH MTV Core Search Viet Nam - Bắc Giang

Trưởng phòng hành chính

Cong ty TNHH Youngone - Bắc Giang

Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự

Cong ty TNHH Heasung Tech Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch kiêm trợ lý phòng Hành chính nhân sự

Bắc Giang

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong ty TNHH MTV Core Search Viet Nam - Bắc Giang

Phó phòng Hành chính - Nhân sự 24

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phó phòng Hành chính - Nhân sự

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp

Bắc Giang

Phụ trách hành chính nhân sự siêu thị Trần Anh Bắc Giang

Cong ty Co phan The gioi so Tran Anh - Bắc Giang

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự

Bắc Giang

Phụ trách hành chính nhân sự siêu thị 20

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Bắc Giang

Nhân viên Hành chính Nhân sự

Cong ty CP SX dien tu Thanh Long - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>