51101  

việc làm hanh chinh su nghiep

  

Tuyển Trưởng Phòng Hành Chính Sự Nghiệp

Hà Nội - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Giảng Viên Đào Tạo Nghiệp Vụ Hành Chính Nhân Sự

Hà Nội

Trợ Lý Hành Chính ( ưu Tiên Tốt Nghiệp Đh Ngoại Ngữ)

CONG TY CO PHAN DICH VU BAO VE SAO VANG - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Hành Chính ( ưu Tiên Tốt Nghiệp Đh Ngoại Ngữ)

CONG TY CO PHAN DICH VU BAO VE SAO VANG - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Hành Chính ( ưu Tiên Tốt Nghiệp Đh Ngoại Ngữ)

CONG TY CO PHAN DICH VU BAO VE SAO VANG - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Hành Chính ( ưu Tiên Tốt Nghiệp Đh Ngoại Ngữ)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Sư Chính

DURACONS Co.Ltd - Tp Hồ Chí Minh - Khánh Hòa - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công Ty Cổ Phần An Cư Lạc Nghiệp Tuyển Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Cong ty Co phan Cong nghiep Weldcom - Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

CTY TNHH CO KHI CONG NGHIEP SAI GON - Tp Hồ Chí Minh

Nhân sự - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Cong ty TNHH MTV Buu chinh Viettel HCM - Tp Hồ Chí Minh

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Cong ty TNHH MTV Buu chinh Viettel HCM - Tp Hồ Chí Minh

Luật/Pháp lý - Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Làm Việc Ở Mian Lan)

CONG TY TNHH CO KHI CHINH XAC MIENHUA - Long An

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hà Nội - 4.500.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Hành Chính- Nhân Sự

Hà Nội

Nhân viên hành chính nhân sự

Long An

Quản Lý Hành Chính - Nhân Sự

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Hà Nội

Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự

Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>