191  

việc làm hanh chinh nhan su tại Khánh Hòa

  

Nhân sự - Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Cong ty TNHH Tu Van Va Dau Tu Trung Tin - Nha Trang

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Nha Trang

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Cong ty TNHH Ponaga - Nha Trang

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Cong Ty TNHH Tu Van va Dau Tu Trung Tin - Khánh Hòa

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự

San Golf Diamond Bay - Cty TNHH Hoan Cau Nha - Khánh Hòa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự

Cong ty TNHH Hoan Cau Nha Trang - Khánh Hòa

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Khánh Hòa

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Khánh Hòa

Nhân Viên Hành Chính

Vinh - Nha Trang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính

Khánh Hòa

Nhân Viên Hành Chính Kế Toán

Nha Trang

Nhân viên bộ phận tài chính - kế toán

Cong ty Co phan Van tai - Thuong mai Dich - Khánh Hòa

Nhân sự - Trưởng Phòng Hc-Ns

Cong ty TNHH Tu Van Va Dau Tu Trung Tin - Nha Trang

Nhân sự - Trưởng Phòng Hc-Ns

Cong ty TNHH Tu Van Va Dau Tu Trung Tin - Nha Trang

Trưởng Bộ Phận Nhân Sự

CONG TY TNHH THUONG MAI DAI THANH - Nha Trang

Giám Đốc Nhân Sự

Nha Trang

Giám Đốc Nhân Sự

Nha Trang

Trưởng Phòng Nhân Sự (HRM)

Khánh Hòa

Trưởng Phòng Nhân Sự (HRM)

Khánh Hòa

TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ,NHÂN VIÊN KINH DOANH, KHAI THÁC THỊ TRƯỜNG

Nha Trang

trang:     1 | 2 | 3    >>