190  

việc làm hanh chinh nhan su tại Khánh Hòa

  

Phó Ban Hành Chính Nhân Sự ( Mức Lương : $1000 )

Phú Yên - Khánh Hòa - 1.000 $ một tháng

Nhân sự - Trưởng Bộ Phận Hành Chính Nhân Sự

Bavico International Hotel - Nha Trang - Nha Trang

Tuyển Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự

Khánh Hòa

VINMEC Tuyển dụng Nhân viên hành chính

Vingroup Joint Stock Company - Nha Trang - Tp Hồ Chí Minh

Luật/Pháp lý - Office Administrator - Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Australis Aquaculture Viet Nam Ltd - Khánh Hòa

Nhân sự - Nhân Viên Hành Chánh - Tại Nha Trang (Admin)

Spiral Consulting - Nha Trang

Bưu chính viễn thông - Trưởng Phòng Điều Hành Chi Nhánh Nha Trang

CONG TY CO PHAN PHAM NGUYEN - Nha Trang - 7.000.000₫ một tháng

Bellman (Nhân Viên Hành Lý)

Khánh Hòa

Nhân Viên Bảo Hành (Chi Nhánh Nha Trang - Khánh Hòa)

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Nha Trang

Nhân Viên Bảo Hành (Chi Nhánh Nha Trang - Khánh Hòa)

Nha Trang

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Hành

Khánh Hòa

Bellman (Nhân Viên Hành Lý)

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Khánh Hòa

Bellman (Nhân Viên Hành Lý)

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Khánh Hòa

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ (Làm việc tại Nha Trang, Khánh Hòa)

Nha Trang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Nhân Sự

Khánh Hòa

Nhân sự - Trưởng Phòng Kê' Hoạch Tổng Hợp Kiêm Trợ Ly' Gia'm Đô'c

Cong Ty TNHH Mien Nhiet Doi Nha Trang - Nha Trang

Nhân sự - Trưởng Phòng Kê' Hoạch Tổng Hợp Kiêm Trợ Ly' Gia'm Đô'c

Cong Ty TNHH Mien Nhiet Doi Nha Trang - Nha Trang

Tuyển Nhân viên Nhân sự

Khánh Hòa

Nhân Viên Marketing & Nhân Viên Sự Kiện

Khánh Hòa

Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán

Khánh Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>