223  

việc làm hanh chinh nhan su tại Khánh Hòa

  

Cán bộ Hành chính - Nhân sự

Khánh Hòa

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Khánh Hòa

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Cong Ty TNHH Tu Van va Dau Tu Trung Tin - Khánh Hòa

Nhân viên Hành chính - Nhân sự

Khánh Hòa

Trợ Lý Hành Chính Nhân Sự

Khánh Hòa

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Khánh Hòa

Nhân sự - Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Cong ty TNHH Tu Van Va Dau Tu Trung Tin - Nha Trang

Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự

Cong ty TNHH Hoan Cau Nha Trang - Khánh Hòa

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự

San Golf Diamond Bay - Cty TNHH Hoan Cau Nha - Khánh Hòa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó phòng Nhân sự - Hành chính

Nha Trang

Trợ Lý Hành Chính Nhân Sự

Khánh Hòa

Trợ Lý Hành Chính Nhân Sự

Khánh Hòa

Trợ Lý Hành Chính Nhân Sự

Cong Ty Bia San Miguel Viet Nam - Khánh Hòa

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Hành Chính Vật Chất Tại Khánh Hòa

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Khánh Hòa

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Hành Chính Vật Chất Tại Khánh Hòa

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Khánh Hòa

Xây dựng - Nhân Viên Hành Chính Vật Chất Khu Vực Khánh Hòa

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Khánh Hòa

Cán Bộ Hành Chính - Kế Toán

Khánh Hòa - 500-700 $ một tháng

Nhân viên bộ phận tài chính - kế toán

Cong ty Co phan Van tai - Thuong mai Dich - Khánh Hòa

Trưởng Phòng Nhân Sự (HRM)

Khánh Hòa

Trưởng Bộ Phận Nhân Sự

Khánh Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>