394  

việc làm hanh chinh nhan su tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự

Hà Nội - Hưng Yên

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

(Gấp) Trưởng phòng hành chính nhân sự (tiếng Nhật)

Hưng Yên - 800-1.500 $ một tháng

☆ Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Nhật Hoặc Tiếng Anh ($350-$1000) ☆

Hưng Yên - 350-1.000 $ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Nhật ($500-$600)

Cong Ty Chuyen San Xuat May Moc Thiet Bi Cua - Hưng Yên - 500-600 $ một tháng

Nhân viên Hành Chính - Nhân sự (Tiếng Nhật)

VKJ Co,. Ltd - Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự_tiếng Nhật

Hưng Yên - 700-900 $ một tháng

Nhân sự - ☆ Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Nhật ($500-$600) ☆

Cong Ty Chuyen San Xuat May Moc Thiet Bi Cua - Hưng Yên - 500-600 $ một tháng

Nhân sự - ☆ Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Nhật (lương $350-$850) ☆

Tap Doan Da Quoc Gia Ve San Xuat Thiet Bi - Hưng Yên - 350-850 $ một tháng

Nhân sự - ☆ Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (lương $500-$600) ☆

Cong Ty Nhat San Xuat Thiet Bi Chat Ban Dan - Hưng Yên - 500-600 $ một tháng

Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự

Hà Nội - Hưng Yên

Nhân viên hành chính nhân sự - chỉ lấy người chưa có gia đình

Cong ty TNHH VIKOM - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Hưng Yên - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Chuyên viên hành chính nhân sự

Cong ty TNHH Thiet Bi Giao Duc Tan Ha - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>