133  

việc làm hanh chinh nhan su tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên hành chính - nhân sự

Cong ty TNHH Stronics Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Giang

Chuyên viên hành chính - nhân sự

Chi Nhanh Khu Vuc Bac Bo - Cong Ty Co - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Giang

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự ( HR Manager)

Bắc Giang

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Giang

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Giang

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty TNHH Bao Bi Hao Nhue Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên.hành chính nhân sự

Cong ty TNHH Bao Bi Hao Nhue Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty TNHH Bao Bi Hao Nhue Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính, Tổng Vụ, Thu Mua (Tiếng Hoa/Tiếng Anh)

Bắc Giang

Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp

Bắc Giang

Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp

Cong ty TNHH Van dan OJI-Vinafor Bac Giang - Bắc Giang

Nhân viên chỉnh máy CNC

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Fpt Telecom Nhân Viên Kinh Doanh Tại Bắc Giang

CONG TY CP VIEN THONG FPT - Bắc Giang

Nhân Viên Lập Trình CNc, Vận Hành Máy Mài, CNc, Edm, Thợ Làm Khuôn

Bắc Giang

Nhân viên Nhân sự

Cong ty co phan Ca phe Hoa tan Trung Nguyen - Bắc Giang

Nhân sự kiêm phiên dịch tiếng Trung 07

Cong ty TNHH Bao Sen - Bắc Giang

Bưu chính viễn thông - Fpt Telecom Chuyên Viên Kỹ Thuật Tại Bắc Giang

CONG TY CP VIEN THONG FPT - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>