150  

việc làm hanh chinh nhan su tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự Siêu Thị Trần Anh Bắc Giang

CONG TY CP THE GIOI SO TRAN ANH - Bắc Giang

Phó phòng Hành chính - Nhân sự

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phụ trách hành chính nhân sự siêu thị Trần Anh Bắc Giang

Cong ty Co phan The gioi so Tran Anh - Bắc Giang

Phụ trách hành chính nhân sự siêu thị 20

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Bắc Giang

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Cong ty TNHH Coresearch Vietnam - Bắc Giang

Phó Phòng Hành Chính-Nhân Sự

Bắc Giang

Phó Phòng Hành Chính-Nhân Sự

Cong Ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên Hành chính Nhân sự

Cong ty CP SX dien tu Thanh Long - Bắc Giang

Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự

Cong ty TNHH Heasung Tech Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty TNHH DAWON VINA - Bắc Giang

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty TNHH dien tu Taeyang Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên hành chính nhân sự

Tokai Trim - Bắc Giang

Phiên dịch kiêm trợ lý phòng Hành chính nhân sự

Bắc Giang

Tuyển Dụng Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Cong ty Co phan san xuat va xuat nhap khau - Bắc Giang

Nhân viên nhân sự - Hành chính

CONG TY TNHH SEIN BLUE TEC VIET NAM - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong ty TNHH MTV Core Search Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang

Nhân viên phụ trách nhân sự hành chính

Cong ty co phan Trung Tin - Bắc Giang

Phó phòng Hành chính - Nhân sự 24

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phó phòng Hành chính - Nhân sự

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>