252  

việc làm hanh chinh nhan su tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Lương Cao)

Thái Nguyên - Bắc Giang

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH, NHÂN SỰ TẠI BẮC GIANG, BẤC NINH

Cong ty TNHH Cathay Life Viet Nam - Bắc Ninh - Bắc Giang

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH, NHÂN SỰ TẠI BẮC GIANG, BẤC NINH

Cong ty TNHH Cathay Life Viet Nam - Bắc Ninh - Bắc Giang

Nhân viên hành chính - nhân sự

Cong ty TNHH Cathay Life Viet Nam - Bắc Giang

Tuyển gấp 05 nhân viên Hành Chính / Nhân Sự /Văn Phòng /Kinh doanh

Cong ty TNHH Cathay Life Viet Nam - Bắc Giang

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TẠI BẮC GIANG, BẮC NINH

Cong ty TNHH Cathay Life Viet Nam - Bắc Ninh - Bắc Giang

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH, NHÂN SỰ TẠI BẮC GIANG, BẤC NINH

Cong ty TNHH Cathay Life Viet Nam - Bắc Ninh - Bắc Giang

tuyển 06 NV hành chính nhân sự/kinh doanh. Thu nhập cao. đi làm ngay

Cong ty TNHH Cathay Life Viet Nam - Bắc Ninh - Bắc Giang - 300-500 $ một tháng

Nhân viên hành chính - nhân sự

Cong ty TNHH KTC Electronics Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên phòng hành chính nhân sự

Tap doan khoa hoc ky thuat Hong Hai - Bắc Giang

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty TNHH dien tu Taeyang Viet Nam - Bắc Giang

Phiên dịch kiêm trợ lý phòng Hành chính nhân sự

Bắc Giang

Nhân viên phụ trách nhân sự hành chính

Cong ty co phan Trung Tin - Bắc Giang

Tuyển Dụng Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Cong ty Co phan san xuat va xuat nhap khau - Bắc Giang

Nhân viên nhân sự - Hành chính

CONG TY TNHH SEIN BLUE TEC VIET NAM - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong ty TNHH MTV Core Search Viet Nam - Bắc Giang

Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự

Cong ty TNHH Heasung Tech Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty TNHH DAWON VINA - Bắc Giang

Nhân viên hành chính nhân sự

Tokai Trim - Bắc Giang

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>