155  

việc làm hanh chinh nhan su tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó phòng hành chính nhân sự 20

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phụ trách hành chính nhân sự 17

CONG TY TNHH E.MOSS VIET NAM - Bắc Giang

Phụ trách hành chính nhân sự

CONG TY TNHH E.MOSS VIET NAM - Bắc Giang

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Giang

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Giang

Phó phòng hành chính nhân sự

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên.hành chính nhân sự

Cong ty TNHH Bao Bi Hao Nhue Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bắc Giang

Nhân Viên.hành Chính Nhân Sự

Bắc Giang

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty TNHH Bao Bi Hao Nhue Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bắc Giang

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty TNHH Bao Bi Hao Nhue Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty TNHH bao bi YUYANG Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty TNHH bao bi YUYANG Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính

Nittan Vietnam Co., Ltd - Bắc Giang

Trưởng phòng hành chính (Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên chỉnh máy CNC

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Fpt Telecom Nhân Viên Kinh Doanh Tại Bắc Giang

CONG TY CP VIEN THONG FPT - Bắc Giang

Nhân Viên Giao Hàng Kiêm Lắp Đặt Bảo Hành

Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>