143  

việc làm hanh chinh nhan su tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Giang

Phó Phòng Hành Chính-Nhân Sự

Bắc Giang

Phó Phòng Hành Chính-Nhân Sự

Cong Ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty TNHH dien tu Taeyang Viet Nam - Bắc Giang

Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự

Cong ty TNHH Heasung Tech Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch kiêm trợ lý phòng Hành chính nhân sự

Bắc Giang

Nhân viên phụ trách nhân sự hành chính

Cong ty co phan Trung Tin - Bắc Giang

Nhân viên hành chính nhân sự

Tokai Trim - Bắc Giang

Nhân viên nhân sự - Hành chính

CONG TY TNHH SEIN BLUE TEC VIET NAM - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong ty TNHH MTV Core Search Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty TNHH DAWON VINA - Bắc Giang

Tuyển Dụng Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Cong ty Co phan san xuat va xuat nhap khau - Bắc Giang

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Giang

Nhân Viên Hành Chính (Tiếng Anh)

Bắc Giang

Nhân Viên Hành Chính (Tiếng Anh)

Crystal Martin (Vietnam) Co.,ltd - Bắc Giang

Nhân viên phiên dịch (làm việc giờ hành chính)

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính

Bắc Giang

Phiên dịch các phòng ban (làm việc giờ hành chính)

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>