39225  

việc làm hanh chinh nhan su

  

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty TNHH Hong Hanh - Hà Nội

Nhân Viên Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự (Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH MTV giao nhan van tai Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty TNHH Dau Tu & TM Nhan Hung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nv Hành Chính Nhân Sự

Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phụ trách hành chính nhân sự 03

Cong ty noi that va kien truc el Dorado Viet - Hà Nội

Nhân viên hành chính phụ trách tuyển dụng nhân sự

Cong ty Co phan Truyen thong Thien Son - Hà Nội

Hành chính nhân sự kiêm kế toán kho

Cong ty CP ST Toan Cau - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Tp Hồ Chí Minh

Phụ trách hành chính nhân sự

Cong ty Noi that va Kien truc el Dorado Viet - Hà Nội

Giám đốc Hành chính Nhân sự

Hà Nội

Phó ban hành chính - nhân sự

Cong ty Co phan Tap doan Truyen thong va Cong - Hà Nội

Nhân viên hành chính - nhân sự

Cong ty Co phan Cong nghe VIC - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Hành chính nhân sự kiêm kế toán kho 03

Cong ty CP ST Toan Cau - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó phòng hành chính nhân sự

Cong ty Co phan Dau Tu Chau A Thai Binh - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự

GSI VN Industrial Equipment Company Limited - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hà Nội

PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Thái Bình - Bình Dương

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Nissan Giai Phong - Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>