37797  

việc làm hanh chinh nhan su

  

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty TNHH Hong Hanh - Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Sử Dụng Thành Thạo Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Bao Hiem Phi Nhan Tho Cathay VN - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty TNHH Dau Tu & TM Nhan Hung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính- nhân sự

Cong ty Co Phan Mat Bao - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính - nhân sự

CONG TY CP CO DIEN NANG LUONG TAN PHU - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong ty TNHH THD Canada Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Hành chính nhân sự - Tổng vụ 04

Cong ty tnhh quoc te Delta - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý hành chính nhân sự tiếng nhật

Cong ty Co Phan Tu van HIP Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Cong ty CPDTTMQT Mat Troi Do - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chinh- Nhân Sự

Bình Dương

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Vinh - Rạch Gía

Nhân Viên Hành Chính-Nhân Sự (Nữ)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong Ty Co Phan Dich Vu Bao Ve Bao Uy - Đồng Nai

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Cong Ty Co Phan Xuat nhap khau va Xay dung - Hà Nội

Chuyên viên hành chính nhân sự

Trung tam Taxi JAC - Taxi Group - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên hành chính nhân sự

Cong ty Co phan Mediamart Viet Nam - Hà Nội

Hành chính nhân sự - Tổng vụ

Cong ty tnhh quoc te Delta - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý hành chính nhân sự tiếng nhật 03

Cong ty Co Phan Tu van HIP Viet Nam - Hà Nội - 500-800 $ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>