47403  

việc làm hanh chinh nhan su

  

Nhân sự - Nhân Viên Lễ Tân - Hành Chính Nhân Sự

CONG TY CO PHAN QUOC TE GOM SU VIET - Việt Nam

Nhan Viên Hành Chính Nhân Sự

Tap doan tai chinh Generali Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Hành Chính- Nhân Sự

VHA - Novahomes ( DAI LY CHINH THUC cua VINGROUP) - Tp Hồ Chí Minh

Luật/Pháp lý - Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Làm Việc Ở Mian Lan)

CONG TY TNHH CO KHI CHINH XAC MIENHUA - Long An

Luật/Pháp lý - Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Làm Việc Ở Cty Mienhua)

CONG TY TNHH CO KHI CHINH XAC MIENHUA - Tân An

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Cong ty co phan phat trien nhan luc va Tu - Hà Nội - 12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Cong ty Bao hiem Nhan tho Generali Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính nhân sự (Hạ Long)

Quảng Ninh

PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Hà Nội

Phó phòng Hành chính Nhân sự

Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự tổng hợp

Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (3 - 4 Năm Kinh Nghiệm)

Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự Tổng Vụ

Tp Hồ Chí Minh - 900-1.100 $ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự ( Lương Khởi Điểm 15tr)

Hà Nội - 15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Cong ty TNHH MTV Quan ly & Kinh doanh BDS - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

CONG TY BAO BI THONG MINH intBOX - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>