73664  

việc làm hanh chinh nhan su

  

Nhân sự - Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Làm Việc Ở Mian Lan)

CONG TY TNHH CO KHI CHINH XAC MIENHUA - Long An - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Làm Việc Ở Mian Lan)

CONG TY TNHH CO KHI CHINH XAC MIENHUA - Long An - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Quận 1 - Nhân Viên Hành Chính Ngắn Hạn 8 Tháng (Honda Việt Nam)

CONG TY CO PHAN L & A (Giai Phap Nhan - Việt Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Quận 1 - Nhân Viên Hành Chính Ngắn Hạn 9 Tháng (Honda Việt Nam)

CONG TY CO PHAN L & A (Giai Phap Nhan - Việt Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Biết Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Cong Nghe Chinh Xac ShenHao Viet Nam - Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Cong ty Quang cao VA TO CHUC SU KIEN NGAN - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân

Cong Ty Co Phan Nguon Nhan Luc Sieu Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tại Tp HCM

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Văn Phòng Hành Chính Nhân Sự

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Hành Chính Nhân Sự

Khánh Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Tp Hồ Chí Minh - 6.500.000-8.500.000₫ một tháng

Nhân viên Hành Chính Nhân Sự

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Hòa Bình

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ - HÀNH CHÍNH

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>