56435  

việc làm hanh chinh nhan su

  

Nhân viên hành chính - nhân sự

Cong ty TNHH Van phong dich vu hanh chinh ha - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Tư Vấn - Hành Chính Nhân Sự

Cong Ty Quan He Va Dau Tu Tai Chinh Quoc - Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Cong ty CP Dich vu Giao nhan hang hoa TNN - Hải Phòng

總務-人事人員精通中文 / NV Hành Chính Kiêm Nhân Sự Thành Thạo Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Bao Hiem Phi Nhan Tho Cathay VN - Tp Hồ Chí Minh

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Cong ty TNHH Nhan Sac Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính-Nhân Sự 03

Cong ty TNHH Dich Vu Tai Chinh Thuong Mai - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng Hành Chính - Nhân sự

Khánh Hòa

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Long An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính- Nhân Sự

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Khuong & Le - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Vinh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Cong Ty TNHH TM & XD Phuong Linh - Hà Nội

Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự

Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự tiếng Nhật ($700)

MegaCEO Executive Search - Hưng Yên - 700 $ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Cong Ty TNHH NCI (Viet Nam) - Hà Nội

Nhân viên Hành chính Nhân sự

Hà Nội

NV Hành chính - Nhân sự 25

Cong ty co phan Xay dung va Thuong mai Bac - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó phòng hành chính nhân sự 25

Cong ty CP Quoc te Grand Union - Hà Nội

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>