30  

việc làm hanh chinh khu cong nghiep tại Tây Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

ASM - Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực

Tây Ninh

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Tại Tây Ninh

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Tây Ninh

Nhân Viên Vận Hành Lưới Điện Trung Thế KCN

Tây Ninh

Kỹ Sư Điện (Vận Hành)

Tây Ninh

Trưởng Nhóm Tuyển Dụng

Cong Ty Co Phan Soi The Ky - Tây Ninh

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Cong Ty Co Phan Soi The Ky - Tây Ninh

NV Đào Tạo

Cong Ty Co Phan Soi The Ky - Tây Ninh

TP NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Cong Ty Co Phan Soi The Ky - Tây Ninh

Nhân viên kiểm tra chất lượng

Cong Ty TNHH Duoc Pham - Duoc Lieu Opodis - Tây Ninh

NV THỦ KHO

Cong Ty Co Phan Soi The Ky - Tây Ninh

TP NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Cong Ty Co Phan Soi The Ky - Tây Ninh

Giám Sát Nhà Phân Phối

Tây Ninh

Nhân Viên Ban Kỹ Thuật (10 Vị Trí)

Tây Ninh - Thanh Hóa

Trưởng Ban Kỹ Thuật (2 Vị Trí)

Tây Ninh - Thanh Hóa

Nhân Viên Phụ Trách Hệ Thống (2 Vị Trí)

Tây Ninh

Nhân Viên Kế Toán (2 Vị Trí)

Tây Ninh

Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Tây Ninh

Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Tây Ninh

NV Đào Tạo

Tây Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Qa / Qc Lương Cao

Tây Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>