46  

việc làm hanh chinh khu cong nghiep tại Khánh Hòa

  

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC KHU VỰC- KIÊM CSKH - MARKETING - SALE

Cong Ty Co Phan Bo Bien Dai - Khánh Hòa

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC KHU VỰC- KIÊM CSKH - MARKETING - SALE

Cong Ty Co Phan Bo Bien Dai - Khánh Hòa

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC KHU VỰC- KIÊM CSKH - MARKETING - SALE

Khánh Hòa

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực (ASM) Chi Nhánh Miền Nam (Ngành Hàng Gia Dụng)

Đà Nẵng - Khánh Hòa

Nhân viên Vệ sinh Công cộng

Khánh Hòa

Tài Xế/Nhân Viên Giao Nhận (Chi Nhánh Nha Trang - Khánh Hòa)

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Nha Trang

Quản Lý Siêu Thị - (Chi Nhánh Nha Trang - Khánh Hòa) (SL: 02 Người)

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Khánh Hòa

Quản Lý Siêu Thị - (Chi Nhánh Nha Trang - Khánh Hòa) (SL: 02 Người)

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Khánh Hòa

Quản Lý Siêu Thị - (Chi Nhánh Nha Trang - Khánh Hòa) (SL: 02 Người)

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Khánh Hòa

Trưởng bộ phận đảm bảo chất lượng 07

CN Cong Ty Co Phan Dai Thuan - Khánh Hòa

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh Chi Nhánh Khánh Hòa

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Khánh Hòa

Đại diện thương mại 01

Cong Ty TNHH Son Nero - Khánh Hòa

Giám Đốc Chi Nhánh tại Nha Trang

Cong ty Co phan Dau tu va Cong nghe Dai - Nha Trang

Xây dựng - Nhân Viên Kinh Tế Xây Dựng- Làm Việc Tại Nha Trang (Cử Nhân)

Cong ty Co phan Dau tu VCN - Nha Trang - 7.100.000₫ một tháng

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Miền Trung

Cong ty Co Phan My Pham Demax Viet Nam - Đà Nẵng - Khánh Hòa - 10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc chi nhánh Nha Trang - Khánh Hòa

Cong ty co phan duoc thao Phuc Vinh - Nha Trang

Trình dược viên

Cong ty Co Phan Duoc Pham An Dong - Khánh Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Quản Trị Nhân Sự

Cong Ty CP Dau Tu VCN - Khánh Hòa

Kế Toán Tổng Hợp

Vinh - Nha Trang

HR manager

Khánh Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>