Việc làm hanh chinh khu cong nghiep tại Hòa Bình

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 21 việc làm  

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hòa Bình

Giải trí/Vui chơi - Nhân Viên Bán Hàng

CONG TY CO PHAN DAU TU VAN HOA GIAO DUC - Hòa Bình

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng/Giám Sát Chuyền Cắt

Hòa Bình

Nhân viên kinh doanh - Hoóc Môn

Hòa Bình

Giám Sát Chuyền May

Hòa Bình

Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyền May

Hòa Bình

Kỹ Thuật Viên - HCM

Hòa Bình

Nhân viên kinh doanh - Bình Chánh

Hòa Bình

Kỹ Thuật Viên - HCM

Hòa Bình

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG (KÊNH Ô TÔ) - SƠN LA

Hòa Bình

Giám Sát Bán Hàng Tại Hòa Bình - Sơn Tây

Hòa Bình

Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình

Nhân Viên Lễ Tân, Tiếp Tân - Làm Việc Tại Hòa Bình

Hòa Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ

Hòa Bình

【内部管理社長募集】 TUYỂN GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ NỘI BỘ LÀM VIỆC TẠI HÒA BÌNH

Hòa Bình - 80.000.000-140.000.000₫ một năm

【総務部長募集】TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG TỔNG VỤ (NGƯỜI NHẬT) LÀM VIỆC TẠI HÒA BÌNH

Hòa Bình

【輸出入募集】TUYỂN NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU LÀM VIỆC TẠI HÒA BÌNH

Hòa Bình - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

【工場社長募集】TUYỂN GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY LÀM VIỆC TẠI HÒA BÌNH

Hòa Bình - 80.000.000-140.000.000₫ một năm

trang:     1 | 2    >>