10  

việc làm hanh chinh khu cong nghiep tại Hòa Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

kỹ thuật lắp đặt hệ thống Giám sát hành trình cho ô tô

Cong ty co phan dau tu thuong mai o to - Hòa Bình

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Tongwei Hoa Binh - Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thức ăn chăn nuôi (10 -15 triệu /1 tháng)

Cong ty TNHH Tongwei Hoa Binh - Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty co phan dau tu thuong mai o to - Hòa Bình

Nhân Viên IT Phần Cứng

Hòa Bình

Phiên dịch tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình

Lao Động Phổ Thông Nữ

Hòa Bình

QA Executive/Quản Lý Bộ Phận QA

Hòa Bình