14  

việc làm hanh chinh khu cong nghiep tại Hòa Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Chuyên Viên Quản Trị Hành Chính Văn Phòng

Biên Hòa - Hòa Bình

Gia'm Sát Bán Hàng Khu Vực Vĩnh Phu'c, Phu' Thọ, Hòa Bình

Hòa Bình

Tuyển Điều Phối Viên Biogas Làm Việc Tại Hòa Bình Và Khu Vực Hà Nội

Hà Nội - Hòa Bình

kỹ thuật lắp đặt hệ thống Giám sát hành trình cho ô tô

Cong ty co phan dau tu thuong mai o to - Hòa Bình

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty co phan dau tu thuong mai o to - Hòa Bình

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Lao Động Phổ Thông Nữ, Lương Cao, Chế Độ Tốt

DNTN Dich vu HUONG SON - Hòa Bình

Nhân Viên Lễ Tân, Tiếp Tân - Làm Việc Tại Hòa Bình

Hòa Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng HC - NS (khối Vật Liệu Xây Dựng)

Tp Hồ Chí Minh - Hòa Bình

Chuyên Viên Tuyển Dụng - Đào Tạo

Biên Hòa - Hòa Bình - 600-700 $ một tháng

Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình