4772  

việc làm hanh chinh khu cong nghiep tại Hà Nội

  

Nhân viên bảo vệ khu công nghiệp. 14

Cong ty TNHH Dich Vu Bao Ve Viet Nam Thang - Hà Nội - 4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vệ Sinh Tại Khu Công Nghiệp Sài Đồng B, Long Biên

Hà Nội

Nhân Viên Vệ Sinh Tại Khu Công Nghiệp Sài Đồng B, Long Biên

Hà Nội

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Hành Chính Khu Vực Gia Lâm

Van Phong Lao dong Thu do - Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Dịch Vụ Khách Hàng Khu Vực Ứng Hòa

Hà Nội - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Trưởng Phòng Thiết Kế Kiểu Dáng Công Nghiệp

Trung Tam Nghien Cuu Thiet Bi Thong Minh Viettel - - Hà Nội

CÔNG TY TNHH UNIGEN VIỆT NAM HÀ NỘI TUYỂN CÔNG NHÂN HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Hà Nội

Quản Lý Hành Chính - Pháp chế, công ty Vinpearlland

Hà Nội

Trưởng/ Phó Phòng Hành Chính - Nhân Sự Các Công Ty Con, Công Ty Thành Viên

Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Cộng tác viên hành chính - Lingo.vn 27

VMG Group - Hà Nội

Giám Đốc Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu Vực Hà Nội, Hồ Chí Minh

Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

NV Bảo Vệ Làm Việc Tại Khu Vực Trường Chinh

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Chính Kiểm Soát Tín Dụng Khu Vực - Khối Kiểm Soát

Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Khu Vực Hà Nội

Hà Nội

Điều hành kinh doanh - khu vực Lâm Đồng & Hà Nội

FrieslandCampina Vietnam - Hà Nội - Lâm Đồng

Giám Đốc Quản Lý Vận Hành Khu Vực

Hà Nội

Tư Vấn Tài chính doanh nghiệp

Cong ty co phan dau tu Chau A- Thai Binh - Hà Nội

Tư Vấn Tài chính doanh nghiệp 27

Cong ty co phan dau tu Chau A- Thai Binh - Hà Nội - Thái Bình

Nhân Viên Phát Triển Dịch Vụ Chuyên Nghiệp( Tài Chính- Ngân Hàng)

Hà Nội - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phát Triển Dịch Vụ Chuyên Nghiệp( Tài Chính- Ngân Hàng)

Hà Nội - 4.500.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>