61  

việc làm hanh chinh khu cong nghiep tại Hà Nam

  

Chuyên viên hành chính nhân sự Tại Duy tiên - Hà nam

Cong Ty CP Thoi Trang GENVIET - Hà Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó phòng hành chính - nhân sự

Cong ty Co Phan Dinh Duong Hong Ha - Hà Nam

Cán bộ phòng hành chính - nhân sự

Cong ty Co Phan Dinh Duong Hong Ha - Hà Nam

Nhân Viên Hành Chính

CN Cong ty co phan san xuat va thuong mai - Hà Nam

Nhân Viên Hành Chính - IT

CN Cong ty co phan san xuat va thuong mai - Hà Nam

Nhân Viên Hành Chính - IT

Hà Nam - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - Khu Vực Phía Bắc 03

Cong Ty Co Phan Nong Nghiep HP - Hà Nam

NV Kế Toán Khu Vực Hà Nam

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Hà Nam

NV Kế Toán Khu Vực Hà Nam 19

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Hà Nam

Trình Dược Viên Khu Vực Tỉnh

Hà Nam

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Đốc Sản Xuất

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan San Xuat Va Thuong - Hà Nam - 750-1.000 $ một tháng

Điều Hành KHSX tại nhà máy Bắc Giang, Hà Nam 20

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Điều Hành KHSX tại nhà máy Bắc Giang, Hà Nam

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Phụ Trách Hành Chánh - Nhân Sự

Cong Ty Co Phan Tap Doan ATA - Hà Nam

Điều Hành KHSX tại nhà máy Bắc Giang, Hà Nam 20

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Giám Đốc Điều Hành Khách Sạn

Hà Nam

Nhân Viên Phụ Trách Hành Chánh - Nhân Sự

Hà Nam

Nhân Viên Vận Hành Nồi Hơi tại Hà Nam 27

Tap Doan Tan Hiep Phat - Hà Nam

Công Nhân May

Hà Nam - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Nhân Sự Công Ty Thành Viên

Hà Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>