56  

việc làm hanh chinh khu cong nghiep tại Hà Nam

  

Phó phòng hành chính - nhân sự

Cong ty Co Phan Dinh Duong Hong Ha - Hà Nam

Cán bộ phòng hành chính - nhân sự

Cong ty Co Phan Dinh Duong Hong Ha - Hà Nam

Cán Bộ Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Hà Nam

Nhân Viên Kinh Doanh - Khu Vực Phía Bắc 31

Cong Ty Co Phan Nong Nghiep HP - Hà Nam

Trình Dược Viên Khu Vực Tỉnh

Hà Nam

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh (Tuyển Gấp)

Cong ty Co phan Nong nghiep HP - Hà Nam

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp Nhân Viên Kinh Doanh (Tuyển Gấp )

Cong ty Co phan Nong nghiep HP - Hà Nam

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty Co phan Nong nghiep HP - Hà Nam

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty Co phan Nong nghiep HP - Hà Nam

Nhân viên phát triển tài chính truyền thông

Cong ty CP Truyen thong Thien Son - Hà Nội - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên phiên dịch kiêm Hành chánh tiếng Nhật 31

Cong ty TNHH Nhan Luc Vo Tan - Hà Nam

Chợ việc làm » Giám đốc Điều hành

Hà Nam

Giám đốc điều hành mỏ đá vôi 29

Tap doan Hai Ly - Hà Nam

Giám đốc điều hành đá 22

Tap doan Hai Ly - Hà Nam

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trường (số Lượng Tuyển: 2)

Cong Ty TNHH MTV Xay Dung Va Thuong Mai Phuc - Hà Nam

Kiến trúc/Nội thất - Chỉ Huy Trưởng Công Trường (số Lượng Tuyển: 2)

Cong Ty TNHH MTV Xay Dung Va Thuong Mai Phuc - Hà Nam

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công

Hà Nam - 550-750 $ một tháng

Trưởng Phòng Nhân Sự Công Ty Thành Viên

Hà Nam

Tuyển Gấp Công Nhân Lái Máy Lu

Hà Nam

Công Nhân Lái Máy Lu

Hà Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>