36  

việc làm hanh chinh khu cong nghiep tại Hà Nam

  

Cán Bộ Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Hà Nam

Nhân Viên Kinh Doanh - Khu Vực Phía Bắc 15

Cong Ty Co Phan Nong Nghiep HP - Hà Nam

Trình Dược Viên Khu Vực Hà Nam

Cong Ty TNHH Trang Thiet Bi Va Vat Tu Y - Hà Nam

Trình Dược Viên Khu Vực Tỉnh

Hà Nam

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh (Tuyển Gấp)

Cong ty Co phan Nong nghiep HP - Hà Nam

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp Nhân Viên Kinh Doanh (Tuyển Gấp )

Cong ty Co phan Nong nghiep HP - Hà Nam

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty Co phan Nong nghiep HP - Hà Nam

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty Co phan Nong nghiep HP - Hà Nam

Giám đốc điều hành mỏ đá vôi 29

Tap doan Hai Ly - Hà Nam

Giám đốc điều hành đá 22

Tap doan Hai Ly - Hà Nam

Kiến trúc/Nội thất - Chỉ Huy Trưởng Công Trường (số Lượng Tuyển: 2)

Cong Ty TNHH MTV Xay Dung Va Thuong Mai Phuc - Hà Nam

Trưởng Phòng Nhân Sự Công Ty Thành Viên

Hà Nam

Công Nhân Lái Máy Lu

Hà Nam

Tuyển Gấp Công Nhân Lái Máy Lu

Hà Nam

Quản Đốc Xưởng Sản Xuất

Hà Nam

Nhân Viên Phiên Dịch Khối Sản Xuất Xe Má

Hà Nam

Nhân viên QC 15

European Plastic Joint Stock Company (Europlast) - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

02 Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hà Nam

FPT Telecom tuyển Trưởng Phòng Kinh doanh tại Hà Nam

Phủ Lý

Nhân Viên Kĩ Thuật Thị Trường (10 Vị Trí)

Hà Nội - Hà Nam

trang:     1 | 2    >>