53  

việc làm hanh chinh khu cong nghiep tại Hà Nam

  

Bếp phó Bếp ăn Công nghiệp tại Hà Nam

Hà Nam

Tổng vụ hành chính nhân sự N2

Hà Nam - 1.000 $ một tháng

Cán Bộ Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Hà Nam

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hà Nam - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hà Nam - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính

Hà Nam

Bưu chính viễn thông - Công Nhân Kỹ Thuật Tại Hà Nam

CONG TY CP VIEN THONG FPT - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Điều Hành

Hà Nam

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (phòng Gia Công, Phòng Quản Lý Chất Lượng)

Hà Nội - Hà Nam - 300-1.200 $ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Hà Nam

Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa - Cơ Khí - Công Nghệ Thực Phẩm

Hà Nam

Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa - Cơ Khí - Công Nghệ Thực Phẩm

Hà Nam

Trưởng Phòng Dịch Vụ Phụ Tùng Xe Ô Tô Du Lịch

Cong Ty CP O To Truong Hai - KVBB - Hà Nam

Phó Giám Đốc Phụ Trách Taxi

Cong ty TNHH Thuong Mai va Du Lich Nguyen Minh - Phủ Lý

Kỹ sư cơ điện

Cong ty Co phan Ba An - Hà Nội - Hà Nam

Nhân Viên Marketing Tại Hà Nam

Phủ Lý

QC Supervisor - Ha Nam

Hà Nam

Nhân Viên QC Tại Nhà Máy Hà Nam

Hà Nam

QC Supervisor - Ha Nam Plant

Hà Nam

Nhân viên Giám sát chất lượng (QA/QC)

Tat ca Muc luong - Hà Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>