76  

việc làm hanh chinh khu cong nghiep tại Hà Nam

  

Chuyên viên hành chính nhân sự Tại Duy tiên - Hà nam

Cong Ty CP Thoi Trang GENVIET - Hà Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó phòng hành chính - nhân sự

Cong ty Co Phan Dinh Duong Hong Ha - Hà Nam

Cán bộ phòng hành chính - nhân sự

Cong ty Co Phan Dinh Duong Hong Ha - Hà Nam

Trưởng phòng hành chính- nhân sự 02

Cong ty TNHH Sunlin Electronics Viet Nam - Hà Nam

Cán Bộ Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Hà Nam

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hà Nam - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Vùng Khu Vực Miền Nam

Phủ Lý

Trình Dược Viên Khu Vực Miền Nam

Phủ Lý

NV Kế Toán Khu Vực Hà Nam

Hà Nam

NV Kế Toán Khu Vực Hà Nam 19

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Hà Nam

NV Kế Toán Khu Vực Hà Nam

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Hà Nam

Trình Dược Viên Khu Vực Tỉnh

Hà Nam

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Đốc Sản Xuất

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan San Xuat Va Thuong - Hà Nam - 750-1.000 $ một tháng

Điều Hành KHSX tại nhà máy Bắc Giang, Hà Nam 20

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Điều Hành KHSX tại nhà máy Bắc Giang, Hà Nam

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Phụ Trách Hành Chánh - Nhân Sự

Cong Ty Co Phan Tap Doan ATA - Hà Nam

Nhân Viên Vận Hành Nồi Hơi 26

Tap Doan Tan Hiep Phat - Hà Nam

Điều Hành KHSX tại nhà máy Bắc Giang, Hà Nam

Hà Nam - Bắc Giang - 7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phụ Trách Hành Chánh - Nhân Sự

Hà Nam

Công Nhân

Hà Nam - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>