39  

việc làm hanh chinh khu cong nghiep tại Hà Nam

  

Chuyên viên hành chính nhân sự Tại Duy tiên - Hà nam

Cong Ty CP Thoi Trang GENVIET - Hà Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó phòng hành chính - nhân sự

Cong ty Co Phan Dinh Duong Hong Ha - Hà Nam

Cán bộ phòng hành chính - nhân sự

Cong ty Co Phan Dinh Duong Hong Ha - Hà Nam

Cán Bộ Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Hà Nam

Nhân Viên Bán Hàng Khu Vực Miền Trung 14

Cong Ty TNHH Thuong Mai Duoc Pham Trang Ly - Hà Nam

Trình Dược Viên Khu Vực Hà Nam

Cong Ty TNHH Trang Thiet Bi Va Vat Tu Y - Hà Nam

Trình Dược Viên Khu Vực Tỉnh

Hà Nam

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh (Tuyển Gấp)

Cong ty Co phan Nong nghiep HP - Hà Nam

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp Nhân Viên Kinh Doanh (Tuyển Gấp )

Cong ty Co phan Nong nghiep HP - Hà Nam

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Đốc Sản Xuất

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan San Xuat Va Thuong - Hà Nam - 750-1.000 $ một tháng

Điều Hành KHSX tại nhà máy Bắc Giang, Hà Nam 20

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Điều Hành KHSX tại nhà máy Bắc Giang, Hà Nam

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Điều Hành Khsx Tại Nhà Máy Bắc Giang, Hà Nam

Hà Nam - Bắc Giang - 329 $ một tháng

Trưởng Phòng Nhân Sự Công Ty Thành Viên

Hà Nam

Trình dược viên OTC: Hà Nam, Hải Phòng 21

Cong ty TNHH Dau Tu & Thuong Mai Nhan Hung - Hà Nam - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cán bộ kỹ thuật (Phụ trách hồ sơ)

Cong ty co phan Bac Phuong - Hà Nam

Giám sát phòng mẫu về quần jeans

Cong ty TNHH Levi Strauss Viet Nam - Hà Nam - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên vật tư - thủ kho (Tuyển gấp)

Cong ty co phan Bac Phuong - Hà Nam

Nhân viên Kỹ thuật thị trường 07

Cong ty Co phan San xuat va Thuong mai Hoan - Hà Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển giám đốc sản xuất 29

Cong ty Co phan San xuat va Thuong mai Hoan - Hà Nam - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>