337  

việc làm hanh chinh khu cong nghiep tại Bắc Ninh

  

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự cho Công ty của Nhật

Cong ty TNHH Dich vu Ke toan VBP - Bắc Ninh

Nhân viên công nghệ thông tin kiêm hành chính

Bắc Ninh

Tuyển Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Cho Công Ty Của Nhật

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Cho Công Ty Của Nhật

Bắc Ninh

Quản lý điều hành khu vực (tuyển gấp)

Cong ty TNHH ADEN Services Viet Nam - Chi nhanh - Hà Nội - Bắc Ninh

PA Supervisor (Giám Sát Khu Vực Công Cộng)

Bắc Ninh

Nhân viên vệ sinh công nghiệp nhà máy 14

Cong ty Lien doanh Quoc te ABC - Bắc Ninh

Tuyển Nhân Viên Hành Chính

Tap doan tai chinh Viet - Hà Nội - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên hành chính

Tap doan tai chinh Viet - Bắc Ninh

Tuyển Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Tap doan tai chinh Viet - Bắc Ninh

Nhân viên phòng Hành chính - Nhân sự 05

Cong ty TNHH Flexcom Viet Nam - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Cong Ty Em_ Tech Viet Nam - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên hành chính - Nhân sự

Cong ty TNHH Cathay Life Viet Nam - Hà Nội - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên hành chính - Nhân sự

Cong ty TNHH Cathay Life Viet Nam - Hà Nội - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên hành chính - Nhân sự

Cong ty TNHH Cathay Life Viet Nam - Hà Nội - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên hành chính - Nhân sự

Cong ty TNHH Cathay Life Viet Nam - Hà Nội - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên hành chính - Nhân sự

Cong ty TNHH Cathay Life Viet Nam - Hà Nội - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên hành chính - Nhân sự

Cong ty TNHH Cathay Life Viet Nam - Hà Nội - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên hành chính - Nhân sự

Cong ty TNHH Cathay Life Viet Nam - Hà Nội - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên hành chính - Nhân sự

Cong ty TNHH Cathay Life Viet Nam - Hà Nội - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>