228  

việc làm hanh chinh khu cong nghiep tại Bắc Ninh

  

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Cho Công Ty Của Nhật

Bắc Ninh

Tuyển Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Cho Công Ty Của Nhật

Bắc Ninh

Quản lý điều hành khu vực (tuyển gấp)

Cong ty TNHH ADEN Services Viet Nam - Chi nhanh - Hà Nội - Bắc Ninh

Công ty TNHH công nghiệp IDT-VINA tuyển 01 Phiên dịch tiếng Hàn

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính (TN Luật)

Cong Ty TNHH Long Phuong - Bắc Ninh

Nhân viên Hành chính - Lễ tân 31

Cong ty co phan Dau tu Bac Ky - Bắc Ninh - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

NV Hành Chính - Lễ Tân

Cong Ty Co Phan Dau Tu Bac Ky - Bắc Ninh

Nhân viên Hành Chính Nhân Sự

Cong ty TNHH Tue Linh - Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính - Lễ Tân

Bắc Ninh - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nv Hành Chính - Lễ Tân

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

H339 ] Trưởng phòng hành chính - nhân sự

Bắc Ninh

Nhân sự - Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự (chi Nhánh Bắc Ninh

Ngan Hang TMCP Quoc Dan (ncb) - Bắc Ninh

Nhân viên hành chính

ALSB - Bắc Ninh

TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính - Môi Trường

Bắc Ninh - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính - Môi Trường

Dae Myung Co.,Ltd - Bắc Ninh

Công ty TNHH Nittan Việt Nam tuyển CN vận hành máy

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - 3.900.000-4.100.000₫ một tháng

Tuyển công nhân vận hành máy

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Hà Nội - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>