235  

việc làm hanh chinh khu cong nghiep tại Bắc Ninh

  

Công Nhân Nhà Máy Sản Xuất Khu Công Nghiệp Bắc Ninh

Cong ty TNHH tuyen dung Long Hanh - Bắc Ninh

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty TNHH Ecotek - Bắc Ninh

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong ty TNHH Mobase Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Hành Chính

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính - Pháp Lý

Bắc Ninh

Nhân viên hành chính văn phòng

TNHH co dien EEP Viet Nam - Bắc Ninh

Phó giám đốc hành chính nhân sự

Dynamic Motion Vietnam Co., Ltd - Bắc Ninh

Trưởng phòng hành chính

Dynamic Motion Vietnam Co., Ltd - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Kiêm Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

HR - ADM Management ( Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự)

Bắc Ninh

Công nhân vận hành máy CNC

Cong ty TNHH Jigelec Precision System - Bắc Ninh

Công nhân vận hành máy

Cong ty Co phan Hanacans - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Công Nhân Vận Hành Máy Tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Tp. HCM

Hưng Yên - Bắc Ninh

Tuyển Công Nhân Kĩ Thuật Vận Hành Máy Tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Tp. HCM

Bắc Ninh - Hưng Yên

Công ty TNHH Nittan Việt Nam tuyển CN vận hành máy

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - 3.900.000-4.100.000₫ một tháng

Giám Đốc Bán Hàng Khu Vực

Bắc Ninh

Giám Đốc Bán Hàng Khu Vực Miền Bắc

Bắc Ninh

Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Cong ty TNHH Dich vu Bao ve 168 Ha Noi - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh (Số Lượng 10 Người)

cong ty Co Phan Dau Tu va Phat Trien PHARMAHEAD - Bắc Ninh - 325-700 $ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh (Số Lượng 10)

cong ty Co Phan Dau Tu va Phat Trien PHARMAHEAD - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>