181  

việc làm hanh chinh khu cong nghiep tại Bắc Ninh

  

Nhân Viên Bảo Vệ Gấp Tại Khu Công Nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh Gấp

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Cho Công Ty Của Nhật

Bắc Ninh

Tuyển Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Cho Công Ty Của Nhật

Bắc Ninh

Quản Lý Điều Hành Khu Vực (tuyển Gấp)

Hà Nội - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Cong Ty Em_ Tech Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên phòng hành chính - Nhân sự 14

Cong ty Dynamic Motion Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên phòng hành chính - Nhân sự

Cong ty Dynamic Motion Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty Gia Long - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính - Lưu Trữ

Cong Ty TNHH Long Phuong - Du An BT Nha - Bắc Ninh

Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Nhật Có Kinh Nghiệm Lương

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân sự - Nhân Viên Nhân Sự - Hành Chính

Catalan Ceramics - Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính - Lưu Trữ

Bắc Ninh

Tuyển nhân viên hành chính văn phòng

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>