226  

việc làm hanh chinh khu cong nghiep tại Bắc Ninh

  

Chuyên viên chính/Chuyên viên Kiểm soát tín dụng khu vực - Khối Kiểm soát

Hà Nội - Bắc Ninh

Chuyên viên chính Sản phẩm tín dụng - Trung tâm Sản phẩm KH doanh nghiệp

Hà Nội - Bắc Ninh

Chuyên viên Chính/ Chuyên viên BP kiểm soát tuân thủ nghiệp vụ Hội sở & AMC

Hà Nội - Bắc Ninh

Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Chính sách sản phẩm

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính, Lễ Tân

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Hành Chính

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính, Lễ Tân

Bắc Ninh

Nhân viên hành chính nhân sự tại Bắc Ninh

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Chuyên Viên Hành Chính

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (biết Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Nhà Máy (bắc Ninh)

Bắc Ninh

Nhân viên hành chính phụ trách kỹ thuật

Hà Nội - Bắc Ninh

Trưởng bộ phận Hành chính hậu cần - Phòng Hành chính

Hà Nội - Bắc Ninh

Chuyên viên hành chính - Phòng Quản lý đầu tư xây dựng mạng lưới

Hà Nội - Bắc Ninh

Trưởng bộ phận hành chính

Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Hành Chính

Bắc Ninh

Thư ký Giám đốc khu vực miền Nam

Hà Nội - Bắc Ninh

Quản lý cửa hàng tại các khu vực Miền Bắc

FPT Shop - Bắc Ninh

Tuyển lai xe tải gấp (khu cn Đại Đồng-Hoàn Sơn)

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>