264  

việc làm hanh chinh khu cong nghiep tại Bắc Ninh

  

Bếp trưởng, bếp phó bếp ăn công nghiệp 07

Cong ty TNHH ADEN Services Viet Nam - Chi nhanh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính kế toán 03

CHI NHANH CONG TY CO PHAN CHUYEN PHAT NHANH MUON - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính tông hợp kiêm thủ quỹ 25

Cong ty co phan thu y Xanh Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên hành chính tông hợp kiêm thủ quỹ

Cong ty co phan thu y Xanh Viet Nam - Bắc Ninh

Tổng vụ hành chính 14

Cong ty KISHIN CORPORATION - Bắc Ninh

Nhân viên kế toán - hành chính 07

Cong ty CP Dau tu va Tu van Ha Long - Bắc Ninh

Nhân viên kế toán hành chính - tiếng Hàn

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính - tiếng Hàn

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Thực tập sinh hành chính lễ tân 02

Cong ty TNHH Unigen Viet Nam Ha Noi - Hà Nội - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Hàn kiêm Quản lý hành chính

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Bắc Ninh

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong ty TNHH Mobase Viet Nam - Bắc Ninh

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong ty Co phan Cap Dien - Bắc Ninh

Nhân viên hành chính

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính, Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy. 30

Cong ty TNHH ky thuat MCT - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy, gia công chế tạo 30

Cong ty TNHH ky thuat MCT - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành 25

Cong ty TNHH ky thuat MCT - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy. 22

Cong ty co phan ABC Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy thêu 22

Cong ty co phan ABC Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>