203  

việc làm hanh chinh khu cong nghiep tại Bắc Ninh

  

Công Nhân Nhà Máy Sản Xuất Khu Công Nghiệp Bắc Ninh

Cong ty TNHH tuyen dung Long Hanh - Bắc Ninh

Nhân viên văn phòng hành chính 26

Cong ty TNHH Thanh The - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn kiêm Quản lý hành chính

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Bắc Ninh

Nhân viên Hành Chính Nhân Sự

Cong ty TNHH Dich vu an uong Ba Sao - Bắc Ninh

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong ty TNHH Mobase Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Cong Ty TNHH Kurabe Industrial Bac Ninh - Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Kế Toán (Tiếng Hàn)

CHEIL INDUSTRIES INC. VIETNAM CO., LTD - Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính, Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính

CHEIL INDUSTRIES INC. VIETNAM CO., LTD - Bắc Ninh

Trưởng phòng hành chính

Dynamic Motion Vietnam Co., Ltd - Bắc Ninh

Nhân viên hành chính văn phòng

TNHH Thanh The - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng hành chính

TNHH Thanh The - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy 18

Cong ty co phan co khi chinh xac MPV - Bắc Ninh

Công nhân vận hành máy

Cong ty co phan co khi chinh xac MPV - Bắc Ninh

Công nhân vận hành máy

Cong ty Co phan Hanacans - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân Kĩ Thuật Vận Hành Máy Tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Tp. HCM

Bắc Ninh - Hưng Yên

Nhân viên Kế toán - Admin tại Các Nhà Phân Phối Khu vực phía Bắc

Cong ty TNHH Minh Phuc (MP Telecom) - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển lai xe tải gấp (khu cn Đại Đồng-Hoàn Sơn)

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>