184  

việc làm hanh chinh khu cong nghiep tại Bắc Ninh

  

Tuyển Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Cho Công Ty Của Nhật

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Cho Công Ty Của Nhật

Bắc Ninh

Quản lý điều hành khu vực (tuyển gấp)

Cong ty TNHH ADEN Services Viet Nam - Chi nhanh - Hà Nội - Bắc Ninh

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Xây Dựng Ngành XD Dân Dụng Và Công Nghiệp

Cong Ty Co Phan Cong Nghe Vien Thong Sai Gon - Bắc Ninh

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng Ngành XD Dân Dụng Và Công Nghiệp

Cong Ty Co Phan Cong Nghe Vien Thong Sai Gon - Bắc Ninh

Công ty TNHH công nghiệp IDT-VINA tuyển 01 Phiên dịch tiếng Hàn

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính (TN Luật)

Cong Ty TNHH Long Phuong - Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính - Lưu Trữ

Cong Ty TNHH Long Phuong - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Cong Ty Em_ Tech Viet Nam - Bắc Ninh

Phụ Trách Hành Chính - Nhân Sự

Cong Ty TNHH CBG Bac Son - Bắc Ninh

Nhân viên Hành Chính Nhân Sự

Cong ty TNHH Tue Linh - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Kiêm Hành Chính Nhân Sự

Cong Ty TNHH Trendsetters Fashions Viet Nam - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Phụ Trách Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính, Văn Phòng

Bắc Ninh

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính

ALSB - Bắc Ninh

TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Nhật Có Kinh Nghiệm Lương

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>